Valåret 2018

Moderat politiker med en fot i verkligheten

Moderat politiker med en fot i verkligheten
Thomas Ragnarsson är ambulanschef i Ljungby men hoppar ofta in som ambulanssjuksköterska.

När ambulanschefen Thomas Ragnarsson för fyra år sedan förklarade att han skulle ge sig in i regionpolitiken möttes han av motstånd från såväl politiker som tjänstemän. Men bland väljarna var han populär.

16 augusti 2018

– Folk vet vad jag pratar om. Många politiker har ingen egen erfarenhet av att jobba i vården, men det har jag och det vet människorna här omkring, säger Thomas Ragnarsson som inför höstens regionval har döpt sin egen personvalskampanj till Moderat med en fot i verkligheten.

Thomas Ragnarsson har jobbat inom ambulanssjukvården i tre decennier. Han är specialistutbildad sjuksköterska inom såväl anestesi- som ambulanssjukvård. Sedan tio år är han chef för ambulansverksamheterna i smålandskommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult.

Som ung deltog han en del i Moderata ungdomsförbundets arbete i Ljungby. Men det vara först för några år sedan som han beslutade sig för att på allvar engagera sig politiskt. När en av politikerna på hemorten förklarade att Ljungby inte hade någon framtid och att det därför inte var lönt att satsa på nya bostäder blev Thomas Ragnarsson så arg att han beslutade sig för att bli aktiv medlem i Moderaterna.

Sitter på två stolar

När det blev känt att han ställde upp i regionvalet i Kronoberg blev han snabbt varse att det inte var så populärt i alla läger. Från politiskt håll fick han höra att det skulle bli svårt att sitta på två stolar. Många tyckte att en chef i vården inte samtidigt kan vara regionpolitiker med ansvar för hälso- och sjukvården.

– Men det har inte varit några problem. De få gånger som frågorna har handlat om ambulansen har jag valt att gå ut från rummet för att inte riskera att hamna i en jävsituation, säger Thomas Ragnarsson.

Motståndet från vissa tjänstemän tror han bottnade i en rädsla för att få en politiker som i vissa fall kunde mer om vården än de själva. Själv ser han det som en fördel. Just de kunskaperna tror han är en förklaring till att väljarna 2014 kryssade upp hans namn från 21:a till 3:e plats på Moderaternas regionlista.

Inför årets val i september har han hoppat upp ännu ett pinnhål och står nu på andra plats, direkt efter en annan person med rötterna i vården, nämligen sjuksköterskan Mikael Johansson från Vislanda som står överst på listan.

Tar mycket tid

Hittills har Thomas Ragnarsson varit fritidspolitiker. Under den gångna mandatperioden har han varit ledamot i Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsnämnd, men även i socialnämnden och dess arbetsutskott i Ljungby kommun. Detta samtidigt som han varit ambulanschef, även om han varit tjänstledig 20 procent av tiden. I år ställer han dessutom upp i riksdagsvalet.

– Det har tagit alldeles för mycket tid. Beroende på hur det går i det här valet går jag antingen tillbaka helt till mitt jobb, som jag älskar, eller så dra jag ner ännu mer på arbetet och ägna en större del åt politiken, säger Thomas Ragnarsson.

Under sin relativt korta politiska karriär har han tydligt tagit tydlig ställning i en rad frågor som rör hälso- och sjukvården. Även om Alliansen är i minoritet i Kronoberg tycker han sig ha kunnat påverka utvecklingen av sjukhuset i Ljungby, som är ett av de minsta i Sverige.

Nyligen sände SVT en kritisk dokumentär om den särskilde utredaren Måns Roséns utredning om vikten av att koncentrera den högspecialiserade vården. Redan när utredningen kom för tre år sedan varnade Thomas Ragnarsson i lokalmedierna för konsekvenserna av att i allt för hög grad ”avlöva” mindre sjukhus.

Tror på de små sjukhusen

Han tror på närhetsprincipen och har med iver motsatt sig alla förslag som handlat om att dra ner på verksamheterna vid sjukhuset på hemorten. Akutmottagningen på Ljungby sjukhus är fortfarande öppen 24 timmar om dygnet och förra året påbörjades en om- och tillbyggnad av sjukhuset som beräknas vara klar 2021.

Ibland har han gett sig in i detaljfrågor som andra politiker helst överlåter på professionerna att avgöra. Som att ett sjukhus behöver minst två datortomografer. I Ljungby finns bara en, men beslut är nu fattat om att ytterligare en till ska köpas.

Medan lokala arbetstidsavtal har rivits upp i landsting efter landsting för att ersättas av strömlinjeformade arbetstidsmodeller har Thomas Ragnarsson på hemmaplan talat sig varm för individuella schemalösningar, attraktiva ersättningsmodeller för helg- och nattarbete och att erfarenhet och kompetens i vården ska synas i lönekuvertet.

Vill att alla hjälper till

Och så har han betonat vikten av att alla hjälper till. När somrarna nalkats och avdelningar tvingats stänga på grund av brist på personal har han uppmanat såväl sjukvårdsutbildade chefer som administratörer att gå in och jobba minst 50 procent av sin arbetstid direkt med patienterna under de mest kritiska sommarveckorna.

Själv satte han sig i ambulansen denna sommar medan Kronobergs hälso- och sjukvårdsdirektör arbetade extra som läkare.

Vårdfokus politikerintervjuer

Det finns 378 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor på partiernas valsedlar till landstingsvalet i höst.

  • 316 sjuksköterskor
  • 40 barnmorskor
  • 18 biomedicinska analytiker
  • 4 röntgensjuksköterskor

Varför har de valt att engagera sig politiskt och hur mycket kan de påverka politiken?

I en serie artiklar fram till valet intervjuas de i Vårdfokus. 

Fakta om Region Kronberg

  • Styrs i dag av en rödgrön samverkan mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern.
  • Är Sveriges fjärda minsta region med endast endast 195 000 invånare.
  • I hela länet finns 31 ¨årdcentraler varav 10 drivs privat.
  • Två akutsjukhus finns, i Växjö och Lungby.
  • I länet finns åtta kommuner: Växjö, Ljungby, Alvesta, Älmhult, Tingsryd, Markaryd, Uppvidinge och Lessebo.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida