Mycket partiklar i diatermirök

Forskning visar att det krävs effektiv skyddsutrustning och kunskap hos operationspersonalen för att kunna arbeta i diatermirök. ?

I Uppsala bränns cancer i bukhinnan bort med diatermi. För att tumörcellerna ska dö används mycket hög effekt. Metoden är unik i Sverige och effektiv, men den innebär att stora mängder diatermirök sprids i luften.

Operationssjuksköterskan Sara Näslund Andréasson har i sitt avhandlingsarbete fått bekräftat att metoden ger betydligt mer ultrafina partiklar i luften än lägre diatermieffekt, som vid kolorektala ingrepp. Som vid passiv rökning finns ultrafina partiklar i luften och de andas in av alla i närheten.

De ultrafina partiklarna tar sig via alveolerna in i kroppen där de kan orsaka skador på sikt. Några gränsvärden för hur mycket man kan andas in finns inte och den kumulativa effekten kanske visar sig om 30 år.

— Vi måste skydda oss så väl som möjligt med rökutsug och effektiva andningsskydd som är täta och därför skyddar bättre än vanliga munskydd. Men tyvärr slarvar många med det.

Sara Näslund Andréasson försvarade sin avhandling vid Uppsala universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida