Mycket som försvårar sjuksköterskors specialistutbildning

Mycket som försvårar sjuksköterskors specialistutbildning
Självklarheter som att utbildning ska löna sig är inte självklart för många specialistsjuksköterskor. Arkivbild: Mostphotos

Granskande myndigheten Universitetskanslersämbetet i ny rapport: Specialistutbildning måste leda till högre lön och utvecklande arbetsuppgifter.

Universitetskanslersämbetet har regeringens uppdrag att varje år redovisa vilka specialistsjuksköterskeutbildningar det finns och komma med förslag på hur samverkan mellan lärosätena och hälso- och sjukvården kan bli bättre.

Men i sin första rapport i ämnet kommer myndigheten framför allt fram till att många grundläggande förutsättningar i dag saknas för att sjuksköterskor ska vilja satsa på vidareutbildning.

Får inte tjänstledigt

Ett vanligt problem, enligt rapporten, är att sjuksköterskor som sökt specialistutbildning inte påbörjar, eller avbryter, studierna för att de tvingas arbeta parallellt. Andra får inte tjänstledigt från sina arbetsgivare för att studera.

”Dessutom är det ett problem om specialistsjuksköterskor varken får andra arbetsuppgifter, större ansvar eller högre lön efter vidareutbildning”, skriver Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Vårdens ansvar

En annan försvårande omständighet är bristande tillgång till verksamhetsförlags utbildning.

UKÄ lägger stort ansvar på vården: att ta ansvar för sin kompetensförsörjning, att kommunicera till högskolan vilka kompetenser som behövs och att utgå från utvecklingen inom sjuksköterskeyrket.

”Sjuksköterskor är en stor och viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården. Det är inte troligt att de i längden kommer att acceptera otillräcklig utveckling i yrket”, står det i rapporten.

Krävs bättre förutsättningar

Här finns också en lista med rekommendationer. Bland annat föreslår UKÄ att statens finansiering blir mer långsiktig så att lärosätena får bättre förutsättningar att planera sina specialistutbildningar och att regeringen bör överväga en särskild satsning med extra finansiering.

Universitetskanslersämbetet främsta råd till hälso- och sjukvården är att skapa incitament för sjuksköterskor att specialistutbilda sig.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida