När barn drabbas

När barn drabbas
Ett barn som har mist en förälder behöver stöd. Foto: Istockphoto

Sorg. Barnen måste få veta vad som har hänt när en förälder har dött.

När något allvarligt har hänt och det finns barn i familjen, det kan vara att en pappa har tagit sitt liv, kommer barntraumateamet på Vrinnevisjukhuset i Norrköping så fort som möjligt. ?

— Vi är väl etablerade i upptagningsområdet och blir oftast kallade väldigt tidigt, berättar Lars Widén.?

För 14 år sedan insåg en samordningskurator på sjukhuset i Norrköping att barn som förlorade en förälder inte fick det stöd de behövde. En psykolog och en kurator tillsattes för uppdraget, en av dem var Lars Widén, kurator och legitimerad psykoterapeut. ??

Tillsammans med familjen går han igenom vad som har hänt och hjälper dem att förstå. Är det en pappa som har hängt sig träffar han barnens mamma först. Han pratar med henne och ger hjälp och stöd i hur hon ska förklara för barnen. De behöver hjälp med att förstå vad som har hänt och var kroppen är nu, på sjukhuset eller på rättsmedicin.?

— Vi måste vara väldigt tydliga och våga berätta för barnen att pappa har tagit sitt liv och hur. ”Pappa tog ett rep och drog åt runt halsen och då dog han. Du vet ju att det är jättefarligt att göra det, och det visste pappa också, men han valde det ändå.” ??

Det är viktigt att barnen får ta avsked av den döde så fort som möjligt. De är så konkreta och behöver få se och känna på den döda föräldern för att förstå. Det är en hjälp för dem, men det måste ske på rätt sätt.?

— Vi har ansvar för att barnen får vara med och att de är förberedda på vad de får se. Inför ett avsked berättar vi vad som ska hända, hur den döde ser ut och hjälper dem att gå in, säger Lars Widén.?

Starka reaktioner hos vuxna kan skrämma barnen och frågan om varför pappa inte vaknar kan komma många gånger. Att då göra något själv, som en teckning eller ett brev, som man kan lägga hos den döde kan betyda mycket för ett barn.?

— Delaktighet är viktigt visar utvärderingar, men det får inte vara så att barnen till varje pris ska vara med.?För familjer som drabbats av plötslig död finns teamet kvar som stöd i minst ett år, ofta längre, men då med glesa kontakter. ??

Hur orkar ni??

— Med vår erfarenhet är vi trygga i mötena med familjerna. Vi känner att stödet betyder något för de drabbade om det fungerar. Vi får återkoppling från våra familjer att det var viktigt att vi fanns där med stöd och råd när de hade sin svåraste kris, säger Lars Widén. ?

Uppdraget:

Teamet är en del av bup, men är stationerat på sjukhuset. Uppdraget är att ge stöd till barn upp till 18 år:

  • vid plötslig död i familjen
  • vid förälders allvarliga sjukdom
  • när ett barn själv har upplevt ett svårt trauma, men inte skadats fysiskt.

    Teamet konsulteras även av kommuner, skolor o s v.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida