Näringsdryck – osäker nytta

3 december 2014

Trots att undernäring är vanligt hos äldre kan man inte säkert säga att kosttillägg är lösningen. Det visar en sammanställning som SBU har gjort. Anledningen är att det saknas tillförlitliga vetenskapliga resultat, med några få undantag. En liten ökning av handgreppsstyrka och kroppsvikt har visats i ett fåtal studier, men nya och bättre studier behöver göras.??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida