Nästan mänsklig docka ger bra övning

Studenter tränar gärna praktiska moment som provtagning både på riktigt och på en datoriserad simulator.??

Träning på att sätta intravenös kateter och urinvägs­kateter med hjälp av datoriserade simulatorprogram gör att sjuksköterskestudenter känner sig säkrare inför arbetet med riktiga patienter. Det visar en studie vid Linköpings universitet.

Studenterna får uppleva hur motståndet kan kännas när kanylen sticks genom huden och in i kärlet och när en kateter förs in i urinröret. Samtidigt visas en anatomisk bild i genomskärning på dataskärmen. De tyckte att det var ett roligt undervisningssätt och uppskattade att övningarna kändes realistiska. En del var tveksamma eftersom de inte tyckte att simuleringen var tillräckligt verklighetstrogen.

Licentiatavhandlingen: Learning manual and procedural clinical skills through simulation in health care education.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida