Utredda fall

Sjuksköterska nekade kraftigt blödande man ambulans

Mannen hade blivit knivhuggen rakt igenom ena överarmen och blödde kraftigt. Men när polisen ringde 112 blev de ombedda att själva köra in mannen till sjukhuset. Sjuksköterskan som nekade mannen ambulans kritiseras nu av Ivo.

Den man som poliserna tagit om hand hade blivit knivskuren av någon som ännu var på fri fot. Kniven hade gått in i biceps på ena sidan och ut genom triceps på den andra, det vill säga rakt igenom armen.

Mannen stod fortfarande upp men blödde så kraftigt att polisen ringde 112 för att kalla på ambulans. Larmoperatören hos SOS Alarm kopplade över samtalet till en sjuksköterska på en akutmottagning för bedömning.

Men istället för att skicka en ambulans tyckte sjuksköterskan att polisen själva kunde lägga på ett tryckförband och köra mannen in till akutmottagningen.

Efteråt anmälde en av poliserna händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Ivo har bland annat gått igenom det inspelade samtalet för att skapa sig en noggrann bild av vad som sades. Tillsynsmyndigheten konstaterar att sjuksköterskan inte tagit reda på tillräckligt mycket om mannens medicinska hälsotillstånd för att kunna utesluta behovet av ambulans.

Visserligen förvissade sig sjuksköterskan om att mannen var vaken, kunde andas och inte var skadad någon annanstans. Men trots den kraftiga blödningen frågade sjuksköterskan inte specifikt om mannan var blek eller svimfärdig. Enligt ett yttrande från akutklinikens verksamhetschef hade sjuksköterskan kunnat ställa fler frågor för att skapa sig en tydligare bild av hur kraftig blödningen var och om misstanke fanns om cirkulatorisk påverkan.

Ivo, som kritiserar sjuksköterskan för att ha brustit i sin handläggning av patienten, påpekar också vikten av att så snabbt som möjligt göra helkroppsundersökning på en person som utsatts för våld, så att andra skador kan uteslutas.

Diarienummer hos Ivo 8.2-15884/2015-19.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida