Vård av äldre

Njurarna fungerar sämre än väntat hos äldre

Njurarna fungerar sämre än väntat hos äldre
Njurfunktionen hos de äldre är ofta dålig. Arkivbild: Mostphotos

Hälften av landets friska 80-åringar har så dåliga njurvärden att de egentligen borde klassas som njursjuka. Det är därför viktigt att de inte tar läkemedel i onödan och att doseringen av läkemedel är individuellt anpassad.

Det framgår av en ny avhandling som skrivits av läkaren Karin Werner vid enheten för geriatrik på Lunds universitet.

Genom att kartlägga data och blodprover från cirka 3 000 äldre personer i befolkningsstudien Gott åldrande i Skåne har hon upptäckt att njurarnas funktion hos äldre är i betydligt sämre skick än vad som hittills varit känt.

Värden som vid njursjukdom

Att njurarna fungerar sämre vid hög ålder vet man sedan tidigare. Men det Karin Werner visat är att hos hälften av alla 80-åringar är njurvärdena faktiskt så dåliga att de uppfyller kriterierna för njursjukdom.

Äldre människor står ofta på många olika läkemedel.

– Medicineringen kan anpassas mer exakt, både dosering och vilka läkemedel som ges. Men det handlar inte bara om att förbättra hälsan hos patienter med nedsatt njurfunktion. Det är lika viktigt att de med god njurfunktion får rätt dos så att risken för uteblivna hälsoeffekter och onödigt lidande minskar, säger Karin Werner i ett pressmeddelande från Lunds universitet.

I avhandlingen visar hon även att sämre njurfunktion hos äldre är förknippat med cirka 20 procent högre dödlighet. Det är dock oklart om det finns ett direkt orsakssamband. För att ge svar på det behövs kompletterande studier.

Ofta fel värden

Som en del av avhandlingsarbetet har Karin Werner utvärderat en lång rad olika mätmetoder som används på sjukhus och vårdcentraler för att ge svar på hur njurarna fungerar. De består alla av ett blodprov där en eller två markörer används. Dessa kombineras därefter med en formel som leder fram till en skattning av njurfunktionen.

Enligt pressmeddelandet är den sämsta formeln en av de mest använda i världen. Trots det visar den fel i 35 procent av fallen. Med den bästa är mindre än tio procent av svaren är felaktiga.

– Det innebär inte att metoderna med högst felvisning ska dömas ut helt. Men för riskgrupper, dit patienter i hög ålder räknas, anser jag att det är särskilt viktigt att använda en metod som baserar sig på två markörer, cystatin C samt kreatinin. Inom hälso- och sjukvården kan vi bli bättre än i dag på att beställa denna typ av analys, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida