Nu ska alla utbildas

Nu ska alla utbildas
- Det är angeläget att alla som arbetar i skola och förskola kan identifiera de barn som är könsstympade, säger Petra Blom Andersson.

Könsstympning är förbjudet i svensk lag sedan länge, men bland dem som arbetar med barn varierar kunskapen mycket.??

Alla ingrepp som görs på en flickas eller kvinnas könsorgan utan medicinska skäl är könsstympning, ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Länsstyrelsen i Östergötland och Socialstyrelsen har av regeringen fått uppdraget att ta fram vägledande material för dem som kommer i kontakt med flickor och kvinnor som har utsatts eller riskerar att utsättas för könsstympning. ??

Norrköpings kommun är länsstyrelsens pilotkommun. Petra Blom Andersson är samordnare på Centrala elevhälsan och driver projektet. Angeläget är att alla som arbetar i förskola och skola kan identifiera de barn som är könsstympade, säger hon. ?

— Barnen behöver få vård, därför måste vi se till att alla utbildas.?

Hittills har nästan alla inom skolhälsovården i Norrköping, sjuksköterskor, skolläkare och kuratorer, fått utbildning.

Har du frågor?

Kontakta Petra Blom Andersson, stödsamordnare, Centrala elevhälsan: 011-15 23 30 eller 072-724 42 92

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida