it i vården

Patienter håller koll på sin astma i mobilen

Patienter håller koll på sin astma i mobilen
En trådlös spirometer kopplas till mobilen via bluetooth och patienten kan få en individuell behandlingsrekommendation. Bild:Medituner

Genom att mäta och registrera symtom via mobilen blir det lättare att sköta egenvården för den som lever med astma. Nu testas en ny app av barn och vuxna i en studie på Karolinska institutet.

27 mars 2017
Dela artikeln

Astma är en sjukdom som ställer höga krav på att egenvården utanför sjukhuset fungerar bra. Behandlingen behöver ofta justeras och varierar efter hur mycket symtom patienten har. En patient med astma har vanligtvis återbesök ett par gånger per år, resten av tiden ska hen sköta sin sjukdom själv. Förmågan att klara av egenvården avgör hur framgångsrik behandlingen blir.

Mäter funktion och symtom

Nu testas en ny metod som ska underlätta både för barn och vuxna att sköta sin egenvård. Med hjälp av en trådlös spirometer kan patienten själv mäta lungfunktionen och skriva in graden av andningsbesvär via en applikation i mobilen eller surfplattan. De olika parametrarna ligger till grund för den individuellt anpassade läkemedelsordination som dyker direkt upp på skärmen. Behandlingen har patientens läkare ordinerat och den ligger sparad i en molntjänst.

.

Appen har utvecklats av forskningssjuksköterskan Björn Nordlund och barnlungläkaren Henrik Ljungberg på allergimottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Hit kommer många barn med astma.

Sjuksköterskorna som undervisar barnen och deras föräldrar i hur de kan känna igen, behandla och förebygga symtom i vardagen såg att det fanns ett stort behov av vägledning även utanför sjukhusets väggar och fasta mottagningstider.

Tillsammans med Henrik Ljungberg började Björn Nordlund fundera över hur de kunde göra det enklare för familjerna att själva ha koll på sjukdomen och behandlingen. Svaret blev en applikation i mobilen.

Passar både barn och vuxna

De testade den trådlösa spirometern som redan fanns på marknaden. Med hjälp av medel från Vinnova och SLL innovation började de skissa på hur de skulle kunna använda den.

Sedan årskiftet prövas nu alltså den app som togs fram inom ramen för studien på Karolinska Institutet. Barn med astma på Astrid Lindgrens barnmottagning Albatross på Huddinge sjukhus och vuxna med astma vid vårdcentraler med specialistinriktning på astma och KOL i Stockholm inkluderas i forskningen. Studien pågår under hela 2017 och resultatet väntas under nästa år.

– Appen öppnar upp för en helt annan överblick över sjukdomen, både för patienten och vårdpersonalen. Genom att kunna gå tillbaka och se hur symtom och lungfunktion varierat blir det lättare att veta när det är dags att sätta in förebyggande behandling. Det blir också lättare att hitta rätt vårdnivå för den enskilda patienten. Kanske någon klarar sig med distansbesök via Skype, medan någon annan behöver tätare läkarbesök, säger Björn Nordlund.

Forsätter att utvecklas

Han berättar att responsen hittills varit positiv från de barn och föräldrar som deltar i studien.  Samtidigt finns det saker som kan och behöver utvecklas. Att koppla appen till recept och e-legitimation är på gång. Går allt som det ska hoppas de även kunna koppla ihop den med en leverantör av pollendata inom kort. Det skulle underlätta mycket för patienter som har allergisk astma.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida