it i vården

Ny app underlättar vid donationer av organ

Ny app underlättar vid donationer av organ
Donations- och transplantationsappen Donationspärm kan laddas ner gratis till såväl Iphone som Android.

Sedan en tid finns en app med samlad information om organdonation och transplantation. Den ger praktisk vägledning och handledning under donationsprocessen och vänder sig främst till sjukvårdspersonal inom intensivvården, operation och anestesi.

– Intensivvårdsavdelningarna ringer ofta och har en massa frågor om hur man gör vid en donation. I samband med att vi satt och uppdaterade den manuella donationspärmen frågade vi oss hur vi skulle kunna underlätta ytterligare för vårdpersonal som jobbar med donationer och transplantationer. Resultatet blev en app.

Det säger Petra Vestlund, iva-sjuksköterska och transplantationskoordinator vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Det är hon och kollegan Matilda Proos, även hon iva-sjuksköterska och transplantationskoordinator, som tillsammans har utvecklat appen. De har döpt den till Donationspärm. Den går att ladda ner gratis till både Iphone och Android.

Samlat och uppdaterat

I appen finns all information om donationsprocessen samlad och uppdaterad. Allt från hur man pratar med närstående till hur man identifierar organdonatorer.

Appen är tänkt att ersätta eller komplettera de traditionella pärmar med pappersinformation om donationsprocessen som finns på alla intensivvårdsavdelningar i Sverige.

Via appen går det exempelvis enkelt att hitta alla de dokument som ska fyllas i, få svar på vilka prover och undersökningar som kan komma att bli aktuella, flödesscheman på iva respektive operation och anestesicoh hur man tar reda på den avlidnes inställning till donation.

För hela Sverige

Även om kontaktuppgifterna i den här första versionen går till transplantationskoordinatorerna på Sahlgrenska är den tänkt att kunna användas av vårdpersonal i hela Sverige. I inledningskapitlet finns länkar till landets tre transplantationscentrum där kontaktuppgifter finns till respektive centrums  transplantationskoordinatorer.

Appen lanserades i början av juni.

– Hur mycket den används vet vi inte ännu. Vi har just börjat få ut information om att den finns. Men för en vecka sedan var vi på sjukhuset i Östersund där de använt den både på iva och operationsavdelningen, säger Petra Vestlund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida