Cancerstudier

Ny databas gör det enklare att komma med i kliniska studier

Ny databas gör det enklare att komma med i kliniska studier
På det databaserade registret kan man söka studier utifrån diagnos, studietitel eller sjukhus.

För att göra det lättare för cancersjukvården att rekrytera patienter till kliniska studier lanseras i dag Cancerstudier i Sverige — en webbaserad stödtjänst för forskare, personal och patienter.

Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, är en samverkansgrupp som tillsammans med landsting och regioner ska skapa en mer patientfokuserad, jämlik och tillgänglig cancervård. Nu lanserar de en databas för pågående kliniska studier som har utvecklats tillsammans med Nätverket för universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi, NASTRO.

Målet med Cancerstudier i Sverige är att göra det lättare att rekrytera patienter till kliniska studier.

– Databasen kommer att göra det enklare att få en samlad bild av vilka kliniska studier som just nu pågår inom de kliniker som bedriver cancervård. Det sparar tid för användarna inom vården och skapar mer likvärdiga möjligheter för patienter i hela landet att komma med i studier, säger Kerstin Granberg, projektledare för Cancerstudier i Sverige.

Lättillgänglig för patienter

E-tjänsten vänder sig till alla vårdgivare inom hälso- och sjukvården som möter patienter med cancer. För att öka viljan att delta i kliniska studier har man även gjort det lätt för patienter att hitta och ta till sig informationen.

På databasen går det att söka utifrån diagnos, studietitel eller sjukhus. Den kommer att presenteras i dag under en nationell konferens om kliniska studier som äger rum i Uppsala.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida