Utökad ordinationsrätt

Ny föreskrift underlättar barnvaccinationer

Ny föreskrift underlättar barnvaccinationer
Nu kan skola och bvc se till att alla barn vaccineras upp utan att blanda in läkare för ordination.

Nu blir det smidigare att uppvaccinera barn på skolor och bvc. Från 1 juni har vissa sjuksköterskor rätt att ordinera även kompletterande sprutor.

Hittills har ordinationsrätten varit strikt. Specialistsjuksköterskor med rätt kompetens har fått ordinera sprutor i enlighet med barnvaccinationsprogrammet, men inte vid komplettering för dem som saknat skydd, exempelvis många nyanlända barn. Då har det först krävts ordination av läkare. 

– En praktisk konsekvens av den nya föreskriften blir att sjuksköterskor på bvc och skolhälsovården nu slipper försöka få tag i läkare för ordination först. Vi hoppas det blir en förenkling av dagens vaccinationsförfarande, säger Ann Lindstrand, barnläkare och enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Ska erbjudas alla under 18 

Alla barn under 18 ska erbjudas uppvaccinering om de saknar sprutor, även de som till exempel saknar uppehållstillstånd.

Den utökade ordinationsrätten gäller endast för de som har specialistutbildning som distriktssköterska eller inom hälso- och sjukvård för barn- och ungdomar. Sjuksköterskorna måste också ha reell kompetens av vaccination, poängterar Folkhälsomyndigheten.

– Är man ny skolsköterska till exempel ska man inte ta ansvar för kompletterande vaccinationer, utan ta råd och hjälp. Landstingen kommer att behöva utbilda och kompetensutveckla sin personal, säger Ann Lindstrand.

Vägledning för sjuksköterskor

Den nya föreskriften för barnvaccinationer från Folkhälsomyndigheten gäller från 1 juni och heter HSLF-FS 2016:51. För att underlätta har myndigheten satt ihop en konkret vägledning för sjuksköterskor, se länk.

Andra förändringar i den nya föreskriften är att kompletterande vaccination mot pneumokocker ska erbjudas upp till 6 års ålder och för hpv till flickor upp till 18 år. Den fjärde dosen av difteri, stelkramp, polio och kikhosta, kallad hib, övergår till att ges till 5-åringar och ges alltså av bvc i stället för elevhälsan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida