Yrkeskompetens

Ny kompetensbeskrivning börjar ta form

Ny kompetensbeskrivning börjar ta form
En legitimerad sjuksköterska ska kunna arbeta självständigt och utifrån aktuell vetenskap, även enligt den nya kompetensbeskrivningen. Bild: Mostphotos

Under våren kommer den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförening har tagit över ansvaret från Socialstyrelsen.

31 januari 2017

Den tidigare kompetensbeskrivningen som Socialstyrelsen gav ut 2005 har använts mycket av både sjuksköterskeutbildningarna och i verksamheterna. Nu ingår inte längre kompetensbeskrivningen i Socialstyrelsens uppdrag. Idag ligger ansvaret hos verksamhetschefen som ska säkerställa rätt kompetens. Därför har Socialstyrelsen tagit bort kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska.

Tog över ansvaret

Men redan för ett par år sedan poängterade Svensk sjuksköterskeförening vikten av det finns en nationell kompetensbeskrivning och tog över ansvaret för den.

– Den behövs för studenter och lärosäten, men också för vårdgivare och beslutsfattare att luta sig mot, säger Ing-Marie Moegelin, sakkunnig i utbildningsfrågor på Svensk sjuksköterskeförening.

Hon deltar i arbetsgruppen som arbetar fram en ny kompetensbeskrivning. I gruppen ingår både sjuksköterskor från olika verksamheter och omvårdnadsforskare, och de samarbetar med referensgrupper.

Ett brett dokument

Arbetsgruppen har utgått från den gamla versionen, men också tittat på lärosätenas examensmål, EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv och kärnkompetenserna för sjuksköterskor. Dessutom finns omvårdnadsprocessen som arbetssätt med i kompetensbeskrivningen.

– Det blir ett brett dokument om vad en sjuksköterska ska kunna, och inte en checklista, som så snabbt skulle bli inaktuell. En sjuksköterska ska kunna arbeta självständigt, vetenskapligt, ha kulturkompetens och vara en god ledare. 

Klart under våren

Dessutom behöver sektionerna för specialistsjuksköterskor i föreningen den nya kompetensbeskrivningen när de formulerar sina egna för specialistnivån.

Kompetensbeskrivningen kommer att presenteras under våren.

– Den är efterlängtad, många studenter och lärare har hört av sig, säger Ing-Marie Moegelin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida