Specialistsjuksköterska

Ny utbildning ger specialister i palliativ vård

Ny utbildning ger specialister i palliativ vård

I höst startar Högskolan Väst i Trollhättan en efterfrågad utbildning för sjuksköterskor som vill specialisera sig inom palliativ vård. Det har bara funnits en enda tills nu. 

13 februari 2019

Hittills har Västra Götalandsregionen fått skicka sjuksköterskor till Stockholm för specialistutbildningen.

– Det finns ett stort sug efter specialistsjuksköterskor med inriktning mot palliativ vård, både från den kommunala sjukvården och regionens palliativa enheter, säger Margareta Karlsson, programansvarig för den nya utbildningen på Högskolan Väst.

.

Utmärkande är, förklarar hon, att kursplanen utformats i nära samverkan med representanter för de olika vårdverksamheterna. 

– Vi har lyssnat på hur behovet ser ut och försökt komma närmare vården. Allt fler patienter vill vårdas hemma i livets slutskede så kompetensen behövs även i hemsjukvården, till exempel.

Utbildningen har skapats för att vara till nytta oavsett verksamhet, förklarar hon. Hospicefilosofin genomsyrar allt, det vill säga att människan ses ur ett fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv. Symtomlindring är en viktig del, liksom de närstående och teamarbetet.

– Det behöver inte handla om vård i livets absoluta slutskede. Fokus är på symtomlindring, oavsett diagnos. Det kan gälla äldre, människor med kronisk sjukdom som progredierar och ger olika besvär, exempelvis hjärtsvikt, ALS, neurologiska sjukdom, kol och cancer, säger Margareta Karlsson.

Utbildningen startar till hösten och kan sökas mellan 15 februari och 15 mars. Den sker på hel- eller halvfart och ger 60 högskolepoäng.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida