Specialistutbildningar

Ny utredning ska åtgärda bristen på specialistsjuksköterskor

Ny utredning ska åtgärda bristen på specialistsjuksköterskor
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, har tillsatt en utredning för att komma till rätta med bristen på specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Foto: Erja Lempinen

Regeringen har i dag tillsatt en utredning för att se över specialistutbildningarna för sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor.

Till särskild utredare har Kenth Nauclér utsetts. Han är legitimerad sjuksköterska, ordförande för Röda korsets högskola och var tidigare bland annat förhandlingschef på Vårdförbundet.

I hans uppdrag ingår bland annat att göra en översyn av specialistsjuksköterskans framtida yrkesroll kopplat till framtidens vårdbehov och av själva utbildningarna. Han ska också föreslå hur samverkan kring utbildningarna mellan lärosäten och vårdgivare kan förbättras, bedöma behoven av ändrad examensbeskrivning för barnmorskor och av en specialistutbildning för röntgensjuksköterskor.

Trots det stora behovet av ökad återväxt av specialistsjuksköterskor då många snart går i pension och intresse hos studenter, uppger lärosätena att de har svårt att öka antalet utbildningsplatser.

– Det är därför mycket angeläget att vi tittar på hur vi kan ta bort flaskhalsar, förenkla och öka yrkets attraktivitet så att vi får fram fler och bättre utbildade specialistsjuksköterskor för att möta morgondagens vårdbehov, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i det pressmeddelande som utbildningsdepartementet skickat ut.

Kenth Nauclér ska redovisa uppdraget senast den 1 november 2018.

Andelen specialistsjuksköterskor minskar

Andelen specialistsjuksköterskor per 1 000 invånare har minskat i flera år, ett konstaterande från Socialstyrelsen som regeringen tagit fast på. Samtidigt växer och åldras befolkningen. Under de kommande åren går också stora kullar av specialistsjuksköterskor i pension utan att nya fyllt på i samma utsträckning. Det gäller även röntgensjuksköterskor som saknar en reglerad specialistutbildning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida