Kompetens

Ny webbkurs ska öka kunskapen i palliativ vård

Ny webbkurs ska öka kunskapen i palliativ vård
Kursdeltagaren följer fyra personer som fått obotliga sjukdomar deras sista tid. Bild: Mostphotos

Nu finns en webbutbildning i palliativ vård som är avgiftsfri och vänder sig till all personal i vård och omsorg. Socialstyrelsen har tidigare konstaterat att utbildningsinsatser behövs inom området.

6 februari 2018

Webbutbildningen är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer. Kursen som heter Palliation ABC är tvärprofessionell och betonar teamets gemensamma ansvar för god palliativ vård. Den har utvecklats av Betaniastiftelsen i samarbete med Svenskt demenscentrum.

– I Sverige ska det inte vara slumpen som avgör om människor får god vård i livets slutskede eller inte. Målet med utbildningen är att ge den kunskap som behövs för att kunna utföra god palliativ vård, så att den som är obotligt sjuk får god vård i livets slutskede och att närstående ges fullgott stöd, säger Johan Sundelöf, läkare och programchef på Betaniastiftelsen.

Lindra symtom och ge stöd

Utbildningen tar 3,5 timme och är indelad i fyra kapitel. Den börjar med att kursdeltagaren får följa fyra personer från att de får reda på att de har en obotlig sjukdom till dess att de avlider. Kursdeltagaren följer också de närstående.

Utbildningen går igenom vad som menas med palliativ vård och vad den sjuke behöver för en trygg och värdig situation i livets slutskede. Nio teman ska ge bättre kunskap i exempelvis att upptäcka och lindra symtom, möta de närstående och ge existentiellt stöd.

Kursen har faktagranskats av Peter Strang, överläkare och professor i palliativ medicin vid Karolinska institutet. En referensgrupp har också bidragit med synpunkter. Delar av kursen har testats i Västmanlands län och på Nyköpings lasarett. 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida