vårdvetenskap

Nya professorer som vill forska kliniknära

Nya professorer som vill forska kliniknära
Anette Alvariza, ny professor i palliativ vård och Ingrid Hellström, ny professor i vårdvetenskap med inriktning vård av äldre. Foto: Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Anette Alvariza och Ingrid Hellström är nya professorer vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Båda ser det som viktigt att bedriva kliniknära forskning som kommer patienter, närstående och vårdpersonal tillgodo.

Anette Alvariza har utsetts till professor i palliativ vård och Ingrid Hellström till professor i vårdvetenskap med inriktning vård av äldre vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Patienten och familjen

Anette Alvariza har arbetat inom palliativ vård i snart 25 år. Även hennes forskning rör palliativ vård och handlar framför allt om familj och närstående, kvalitet, arbetssätt och utvärdering av vården under livets sista tid samt instrumentutveckling.

– Efter min disputation 2012 har jag medvetet arbetat med en kombination av forskning, utbildning och klinisk vård och vårdutveckling. Jag tilltalas av det palliativa förhållningssättet som tillämpar en helhetssyn och ser patienten och familjen som en enhet för vård, säger Anette Alvariza i ett pressmeddelande.

Studerar relationer och nätverk

Ingrid Hellströms forskning fokuserar på äldre personer som lever med långvarig ohälsa, ofta med multi-sjuklighet, i det egna hemmet. Hon berättar att personernas relationer och nätverk är det som framför allt fångat hennes intresse.

– Mitt bidrag till forskarsamhället ligger främst inom utvecklingen av begreppet couplehood och studier kring parrelationer vid demenssjukdom. Jag bedriver också forskning kring den kommunala sjuksköterskans yrkesroll. Vården fokuserar på den enskilda personens välbefinnande, men personen befinner sig oftast i ett nät av olika relationer av anhöriga och vårdpersonal och i olika miljöer, säger Ingrid Hellström.

Kliniknära forskning

Båda ser det som viktigt att bedriva forskning som är kliniknära och som kommer patienter, närstående och vårdpersonal tillgodo och som bidrar till att överbrygga det glapp som finns mellan teori och praktik.

– Jag vill dessutom implementera forskningsresultat och inspirera sjukvårdspersonal jag möter i utbildning och i klinisk tjänstgöring att arbeta efter den evidens som finns för en palliativ vård av hög kvalitet, säger Anette Alvariza.

Med en åldrande befolkning och fokus på ”nära vård” blir det en allt större utmaning att ge god vård och omsorg för de äldre i vårt samhälle, framhåller Ingrid Hellström och tillägger:

? Det är viktigt att förbereda blivande sjuksköterskor för den utmaningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida