Sommarbemanning 2019

Nya sjuksköterskor flyr när vårdavdelningar slås ihop

Nya sjuksköterskor flyr när vårdavdelningar slås ihop
Sjuksköterskan Eva Heijne Adolfsson är förtroendevald på onkologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Ledningen på Linköpings universitetssjukhus vill slå ihop tre högspecialiserade vårdavdelningar med helt olika inriktningar till en enda. Det oroar sjuksköterskorna. Flera har sagt upp sig vilket gjort vården än mer sårbar.

Total finns det 48 vårdplatser på sjukhusets tre avdelningar för hematologi, onkologi och lungmedicin. Som vanligt minskas platsantalet kraftigt under sommaren då personalen behöver sin semester. I år är antalet sängplatser halverade.

Till sommarkartan

Problemet är att det redan innan sommarstängningen saknas sjuksköterskor. Till hösten vill ledningen därför slå ihop avdelningarna permanent, vilket såväl Vårdförbundet som Kommunal, Läkarföreningen, Saco och Vision vänt sig emot. De tycker att det går för fort.

Lyckats skjuta på beslutet

Från början ville arbetsgivaren slå ihop avdelningarna redan i september. Efter central samverkan med de fackliga organisationerna sköts det fram till oktober. Nu heter det att den nya organisationen ska genomföras någon gång i höst.

– Det här måste diskuteras i personalgrupperna innan man gör en så här stor förändring. Många är oroliga över hur det kommer att bli, säger Eva Heijne Adolfsson som är förtroendevald för Vårdförbundet.

I grunden handlar det om att det saknas sjuksköterskor. Framför allt på hematologen och lungmedicinska avdelningen. Onkologen hade fram till årets början lyckats betydligt bättre med rekryteringen. Vid årsskiftet anställdes ett tiotal nya sjuksköterskor.

Nyrekryterade slutade

– När det i februari i år började pratas om att avdelningarna skulle slås ihop permanent drog de nya sjuksköterskorna öronen åt sig. I princip blev man av med lika många som man hade lyckats rekrytera. Minst fem-sex stycken har slutat som en direkt följd av de här planerna. De tog jobbet för att få arbeta med onkologiska patienter, inte med lungmedicinska eller hematologiska patienter, säger Eva Heijne Adolfsson.

Hon anser att det inom ledningen finns en uppfattning om att en allmänsköterska kan arbeta med i princip vad som helst.

– Det är viktigt att personalen känner att de själva kan vara med och påverka den här omorganisationen och att de får fortbildning inom de olika specialiteterna innan vårdavdelningarna slås samman, säger Eva Heijne Adolfsson.

Vill göra det mindre sårbart

Ledningen har hela tiden hävdat att sammanslagningen görs för att kunna ge en patientsäker vård. I takt med att det blivit allt svårare att rekrytera och behålla sjuksköterskor har avdelningarna blivit allt mindre. Om någon blir sjuk är det svårt att hitta en ersättare. Genom att slå ihop tre avdelningar hoppas man kunna utnyttja personalresurserna på ett bättre sätt.

I helgen fick ledningen stöd av politikerna i regionen. I en artikel i Östgöta Correspondenten förklarade regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S) att hon ser positivt på sammanslagningen som hon tror leder till en mer robust och mindre sårbar verksamhet. Liknande uttalanden gör även representanter för Liberalerna och Miljöpartiet, som tillsammans med Socialdemokraterna och Centern styr Region Östergötland i koalition.

– Man blir lite uppgiven. De säger att de gör det här för patienternas säkerhet. Men personalen kommer att känna en osäkerhet över att behöva jobba med andra patientgrupper. Lungmedicin är väldigt medicintekniskt, till skillnad från de andra två avdelningarna. Samtidigt är sjuksköterskor som arbetar på den lungmedicinska avdelningen oroliga över att behöva ge cytostatikabehandling, Eva Heijne Adolfsson.

Hon förklarar att de äldre och erfarna sjuksköterskorna inte längre finns kvar på avdelningarna. De som finns där i dag är i regel unga, nya i yrket och har inte hunnit bli trygga i yrkesrollen.

– Problemet är att man inte har sett till att vara en attraktiv arbetsgivare. Det som sker nu är en följd av det. Genom att slå ihop flera specialiteter blir det en ännu större utmaning att rekrytera nya sjuksköterskor, säger Eva Heijne Adolfsson.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida