Nyfiken på framtiden

Om tio år fyller hon 65. ?— Det ska bli de bästa åren i mitt arbetsliv, säger Marianne Lindberg. ?

Hon har lagt in en ny växel och känner sig nyfiken på framtiden. Förra året kastade Marianne loss från Previa och lånade 900 000 kronor till sin husbilsmottagning. En dröm, men också ett vågspel. Något skyddsnät har hon inte som egen företagare. ?

Viljan att gå vidare har funnits där och hon funderade över om hon måste byta bransch. ?

— Men det är bättre att göra något bra av det du kan. Nu får jag min inkomst utan att försörja aktieägare. ?

Efter sin sjuksköterskeexamen i Umeå 1978 har Marianne arbetat som anestesisjuksköterska både i Sverige och som inhyrd i Norge. 2005 började hon på Previa i Varberg och gick samtidigt en vidareutbildning med inriktning mot företagshälsovård. ?

Nu reser hon till företagen i stället för tvärt om. Det sparar de anställdas tid och är dessutom bra för miljön.??

Marianne visar stolt upp sin rullande företagshälsa utanför hemmet i Tvååker. Hennes man Anders, som är medicintekniker, har inrett husbilen till en liten mottagning. ?

Verksamheten har börjat över förväntan. Marianne tjänar mer pengar i dag och lägger upp schemat så att hon orkar vara ett gott hälsoexempel för sina kunder. ??

Som anställd sålde hon inte in några tjänster. Nu ansvarar hon för hela kedjan från den första kontakten till faktureringen. Hon brukar hälsoundersöka tre dagar i veckan. Övrig tid går åt till administration, kurser och kund­besök.?

Kunderna är företag med mellan 5 och 30 anställda. Grunden i hennes arbete är en hälsoprofilsbedömning, där varje person besvarar enkätfrågor om sin situation. Marianne räknar ut bmi, mäter skelett, blodtryck, kolesterol, blodsocker och gör konditionstest. Kundföretaget kan köpa tilläggstjänster, alltifrån syntest till kurser i hjärt-lungräddning och mindfulness. Efter undersökningen får varje anställd en personlig profil med handlingsplan. Efter sex månader är det dags för ett återbesök.

Avtalen skrivs på tre år för att Marianne ska kunna göra uppföljningar och utvärdera resultatet tillsammans med kunden. ?

— Jag hjälper företagen att följa arbetsmiljölagen och arbetar hälsofrämjande. Hälsoundersökningen är ett sätt att skanna av företaget. Mitt mål är att påtala de brister jag har upptäckt — innan något allvarligt har inträffat. ??

Hon har inget eget skyddsnät, men har diskuterat med en kollega om de ska täcka upp för varandra i framtiden. Marianne får inte vara med i branschorganisationen Svensk företagshälsovård eftersom hon inte har några anställda med sådana arbets­uppgifter. Det räcker inte med hennes eget medicinska nätverk.?

— Men jag investerar i min hälsa genom att bygga kondition och utöva yoga och mindfulness.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida