nattarbetstider

Nytt avtal i Norrbotten ger 32 timmar vid ständig natt

Nytt avtal i Norrbotten ger 32 timmar vid ständig natt
Erica Ohlsson, ordförandet Vårdförbundet Norrbotten, och Veronika Sundström, regiondirektör, har tecknat avtal om arbetstidsförkortning för nattarbete.

Vårdförbundet och Region Norrbotten har tecknat ett avtal om nattarbetstider som på flera punkter är bättre än den centrala överenskommelsen som slöts innan jul — både för enstaka pass och för de som jobbar ständig natt.

– Jag tycker det är jätteskönt att vi kommit fram till ett gemensamt avtal med regionen. Tidigare har det förekommit enskilda avtal på arbetsplatser där det behövts insatser för att locka personal. Nu får alla våra medlemmar som jobbar natt en förkortad veckoarbetstid, det är en stor vinst, säger Erica Ohlsson, Vårdförbundets ordförande i Norrbotten.

Det nya avtalet gäller för samtliga av Vårdförbundets medlemsgrupper: sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Bättre än det centrala avtalet

Avtalet är bättre än det centrala, både vad gäller enstaka nätter och de som jobbar ständig natt. Reduktionen av heltidsmåttet gäller för maximalt fem nätter varje femveckorsperiod. Så här ser tidskompensationen ut:

  • De som jobbar ständig natt får en veckoarbetstid på 32 timmar
  • En natt ger veckoarbetstiden 37,47 timmar
  • Två nätter ger veckoarbetstiden 36,68 timmar
  • Tre nätter ger veckoarbetstiden 35,90 timmar
  • Fyra nätter ger veckoarbetstiden 35,11 timmar
  • Fem nätter ger veckoarbetstiden 34,33 timmar

Nattpass på helg kompenseras

Avtalet ger även extra kompensation för den som byter ett arbetspass mitt i veckan mot ett pass under helgen. Inom dygnet-runt verksamheter är normen två helger av fem. De som utöver detta väljer att arbeta ett extra helgpass kompenseras nu med två timmar ledigt för varje extra arbetad helgtimme.

– Det är väldigt positivt. Vi har en hel del medlemmar som redan i dag jobbar varannan helg. Det är på frivillig basis, men de får nu en bättre kompensation, säger Erica Ohlsson.

Ser flera fördelar

Hon lyfter fram ytterligare ett plus med avtalet; nämligen att det börjar gälla redan den 1 september, till skillnad från det centrala avtalet som träder i kraft först i april 2018.

Det nya avtalet kräver mer personal. Frågan är hur det kommer gå i Norrbotten, som brottats med rekryteringsproblem och stora uttag av övertid.

– Med hälsosamma scheman och förkortad arbetstid upplevs det förhoppningsvis som mer attraktivt att jobba här, så det blir lättare att både rekrytera och behålla personal, säger Erica Ohlsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida