Nytt pris till bästa samarbete mellan läkare och sjuksköterskor

På årets läkarstämma i december kommer Svensk sjuksköterskeförening att för första gången dela ut ett pris för bästa teamarbete. Redan nu har nomineringar börjat komma.

När Svensk sjuksköterskeförening, SSF, fyllde 100 år fick de 10 000 kronor i present av Svenska läkaresällskapet. Det fanns ett villkor med presenten: Pengarna skulle vara prissumma i en tävling om bästa tvärprofessionella teamarbete inom vård- eller omsorgsverksamhet.

– Vi tycker att det var en bra present. Vi har länge försökt att fördjupa samarbetet med läkarna. I år är vi med och arrangerar och föreläser på deras riksstämma där också priset för Bästa team 2010 kommer att delas ut, säger Torie Palm Ernsäter, ansvarig för kvalitets- och utvecklingsfrågor på SSF.

Nomineringar har redan kommit till SSF:s kansli. Det är beskrivningar av gott samarbete och metodutveckling som har ökat patienters och närståendes delaktighet i vården.

– Viktigt vid bedömningen är att man visar på lärandet i teamet, och att det är ett verkligt teamarbete där ett plus ett blir mer än två.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida