Innovation

Nytt stasband ska ge bättre stick

Nytt stasband ska ge bättre stick
–Sticket gör mindre ont, och det är bra att sköterskan slipper leta efter ådrorna, säger patienten Arne Larsson som tillsammans med sjuksköterskan Clara Zörberl varit med att testa det nya stasbandet Ortrud. Foto: Erik Ardelius/Sophiahemmet.

Engångs-stasband som ger rätt tryck ska göra det lättare att ta prover och sätta infart. Husläkarmottagning Sophiahemmet blir först ut att använda det.

24 september 2018

Stasband används för att klämma ihop runt armen för att kärlen ska fyllas med mer blod. Det gör det möjligt att framför allt ta blodprover, men används ibland också för att sätta infart.

Problemet med dem är att det är svårt att avgöra hur högt trycket i kärlet blir. Därför rekommenderas i Vårdhandboken att blodtrycksmanschett används för att sätta infart.

Ger lagom tryck

Sjuksköterskorna på Husläkarmottagningen Sophiahemmet har varit med och testat ett nytt stasband, som man nu börjar använda kliniskt. Det är ett engångs-stasband med en indikator som guidar provtagaren till att dra åt bandet lagom hårt.

Det ger ett standardiserat tryck oavsett storleken på patientens arm, eller provtagarens egen förkunskap.

– Uppfinningen leder till högre säkerhet och mindre lidande för patienterna, säger verksamhetschefen Hilmar Gerber.

Svårt att sticka

Ett för högt eller lågt tryck runt armen kan både vara obehagligt för patienten och mindre gynnsamt för själva provtagningen. Forskning visar att många stickförsök misslyckas och att dessa blir fler ju äldre och sjukare patienterna är. Även barn och personer med fetma har visat sig svårare att sticka.

– Vårt mål är att minska lidande och öka antalet träffar. Stasbandet ger bättre venfyllnad, säger Hilmar Gerber.

Kliniken har många patienter med återkommande provtagningar, framför allt inom hemsjukvården.

Mer hygieniskt

Engångsstasband är ingen nyhet utan används utbrett i till exempel England och USA, för att det är mer patientsäkert ur hygienaspekten. På många håll i svensk vård andvänds olika sorters gummi- eller resårband om och om igen till olika patienter.

– Samma stasband till alla patienter innebär en smittorisk. Något som i värsta fall kan leda till spridning av multiresistenta bakterier, nu slipper vi det.

Det nya stasbandet är gjort av förnyelsebart papper.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida