Onödigt röntga alla som får central venkateter

Onödigt röntga alla som får central venkateter
Många röntgenundersökningar som gjorts efter cvk-inläggning görs i onödan, konstateras i en ny avhandling.

Hälften av de röntgenundersökningar som görs för att se hur det gått när en patient fått en central venkateter inlagd behövs inte. Flera sjukhus ändrar nu sina rutiner med stöd av ny forskning.

Av vana röntgas alla som får en cvk, central venkateter, inlagd för att man ska veta var spetsläget är, men ofta spelar det inte så stor roll.

Inte röntga alla

– I de flesta fall används en venkateter så kort tid att det inte har någon betydelse var spetsen på den hamnat. I stället för röntga alla bör endast de patienter som får symtom från luftvägarna eller får en kateter som ska användas under lång tid skickas till röntgen, säger ST-läkaren Andreas Pikwer som lägger fram sin avhandling i ämnet på fredag.

Han har studerat 2 200 inläggningar av cvk vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och funnit att varannan röntgenundersökning var onödig. Låter man bli att göra dessa sparar det obehag för patienten och pengar för sjukvården.

Nya rutiner

I Malmö har man ändrat rutinerna utifrån Andreas Pikwers forskning. Numera röntgar man inte dem som bara ska ha cvk en kort tid och som läggs in via halsvenen, vilket är de allra flesta. Flera andra sjukhus har också tagit fasta på resultaten från forskningen och ändrat sina rutiner.

Cvk sätts in i en patient av flera skäl. Genom den får vården tillgång till patientens blodbana vilket underlättar vid provtagningar, gör det lättare att ge läkemedel och vätska, mäta tryck samt göra dialys.

Varje röntgenundersökning av en central venkateter kostar 1 648 kronor. Vid Skånes universitetssjukhus i Malmö görs fler än tusen om året.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida