Vårdfokus granskar bemanningsföretag

Almega drar in Oranges kvalitetsstämpel

Almega drar in Oranges kvalitetsstämpel
- Orange nuvarande lösning håller inte för en fortsatt auktorisation, säger Henrik Bäckström, vd för Bemanningsföretagen i Almega.

Enda chansen för det kritiserade hyrföretaget att få behålla sin auktorisation är att alla sjuksköterskor anställs i ett svenskt bolag med kollektivavtal.

Bemanningsföretaget Orange har blivit hårt kritiserat under våren, bland annat av Vårdförbundet som ifrågasatt att de östeuropeiska sjuksköterskorna arbetar i Sverige utan kollektivavtal, anställda av det litauiska företaget i Orangekoncernen.

Även arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen har ansett att en genomlysning av Orange verksamhet var nödvändig.

Landsting anlitar

Nu meddelar Bemanningsföretagen i Almega att granskningen lett till beslutet att Orange nuvarande organisation inte håller för att de ska få behålla sin auktorisation. Auktorisationen fungerar som en kvalitetsstämpel när landsting och kommuner anlitar hyrföretaget.

– Grunden för vår auktorisation är kollektivavtalen. När det gäller Orange lösning för de som är sysselsatta i Sverige ligger den inte i linje med vår auktorisation, säger Henrik Bäckström, vd för Bemanningsföretagen.

Bemanningsföretagen ger Orange sommaren på sig att anställa sina sysselsatta i Sverige i det svenska bolaget Orange Personal.

En säljorganisation

Svenska Orange Personal har sedan tidigare en auktorisation och har också kollektivavtal med Vårdförbundet. Men det svenska företaget fungerar endast som en säljande funktion gentemot kommuner och landsting. Företaget har inga sjuksköterskor anställda.

De sjuksköterskor som hyrs ut i Sverige är anställda av det litauiska företaget inom koncernen. Företagets ledning säger att de har kollektivavtalsliknande förhållanden. Sociala avgifter betalas idag antingen i Litauen eller i sjuksköterskans hemland.

– De sysselsatta här i Sverige ska vara anställda i ett svenskt bolag med kollektivavtal för att behålla auktorisationen. De måste se bakgrunden till auktorisationen med en auktorisationsnämnd som är partssammansatt, säger Henrik Bäckström.

– Vi har bara gett det svenska företaget vår auktorisation. Orange nuvarande konstruktion fungerar inte för fortsatt auktorisation. Kollektivavtalen är grundbulten i vår auktorisation.

Svenska Orange har meddelats att de före sista augusti behöver anställa sina hyrsjuksköterskor i det svenska bolaget.

– Ja, eller en liknande lösning. De som är sysselsatta här ska vara anställda i ett företag där de omfattas av kollektivavtalet. De kan välja att inte göra det, men då gäller andra spelregler och de förlorar sin auktorisation hos oss, säger Henrik Bäckström.

Läs fler artiklar i Vårdfokus granskning av Orange.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida