Sjuksköterskebrist

Oro för patienterna när psykiatrin i Värmland stänger vårdplatser

Oro för patienterna när psykiatrin i Värmland stänger vårdplatser
Sjuksköterskan Rikard Levander har förlorat många kolleger på senare år. Foto: Privat

På grund av sjuksköterskebrist drar den psykiatriska slutenvården vid Centralsjukhuset i Karlstad ner på ännu fler vårdplatser. ”Patienterna skrivs ut innan de är färdigbehandlade”, säger sjuksköterskan Rikard Levander, förtroendevald för Vårdförbundet.

10 januari 2020

När sjuksköterskan Rikard Levander började inom psykiatrin i Karlstad för fem år sedan fanns tre avdelningar för patienter med förstämningsdiagnoser, som depression och bipoläritet. I dag finns två kvar, båda med stängda vårdplatser.

Orsaken är sjukhusets långvariga problem med att rekrytera och behålla sjuksköterskor. I december stängdes sex platser. På måndag dras ytterligare sex vårdplatser in, fram till augusti. Det innebär att det kommer att finns 54 vårdplatser tillgängliga, vilket personalen anser är för lite.

Nej till bemanningssjuksköterskor

Eftersom Region Värmland har hyrstopp för sjuksköterskor menar ledningen att det inte finns något annat alternativ än att stänga vårdplatser. Men lösningen skapar frustation och oro bland personalen som upplever att de inte kan ge den vård patienterna behöver.

– Patienter skrivs ut innan de är färdigbehandlade, vilket inte känns bra. Vi upplever också att de kommer oftare i retur eftersom de inte klarar av att vara hemma. Öppenvården har inte heller resurser att ta hand om patienterna och det är klart att man oroar sig för hur det ska gå för dem, säger Rikard Levander som arbetar på en av sjukhusets två förstämningsavdelningar.

Under de fem år han har varit anställd vid Centralsjukhuset i Karlstad har omsättningen av kolleger hela tiden varit stor. Erfarna sjuksköterskor har slutat för de inte känt att deras kompetens tagits till vara, nya kolleger har gett upp när ansvaret blivit för stort för snabbt och missnöjet med löneutvecklingen är utbredd.

– Det har också varit stor omsättning på chefer vilket inte gjort det lättare att behålla personalen. Sjuksköterskorna upplever också att ledningen inte lyssnat på dem, säger Rikard Levander, som är förtroendevald för Vårdförbundet på sjukhuset.

Tar inte tillvara på kompetens

Han håller med om att ledningen inte tagit personalens kritik på allvar.

– Specialistsjuksköterskor har fått återgå till samma arbetsuppgifter som de hade innan de specialiserade sig, det finns inte någon handledning och nya kolleger får alldeles för kort introduktion, säger Rikard Levander.

Verksamhetschefen Agneta Nilsson Lohse bekräftar att psykiatrin har en väldigt tuff rekryteringssituation, men hur många vakanta sjukskötersketjänster det handlar om kan hon inte säga i dagsläget.

– Vi håller just nu på med en större översyn i hela verksamheten. Där är vi angelägna om att få med personalen och har redan inlett en dialog kring vad de tycker behövs, framför allt för att kunna rekrytera nya sjuksköterskor och behålla de vi har, säger Agneta Nilsson Lohse.

Personal utsatta för våld

Att medarbetare har haft svårt att nå fram till ledningen tidigare blev tydligt i höstas då en sjuksköterska och en skötare misshandlades svårt av en patient på en av sjukhusets avdelningar. Personalen hade redan innan larmat ledningen om att det fanns risk för att patienten kunde bli farlig och att de ville ha förstärkt bemanning, vilket inte hörsammades.

Läs mer: Överföll sjuksköterska- döms till rättspsykiatrisk vård

Verksamhetschefen Agneta Nilsson Lohse beklagar det som hände personalen.

– Det var väldigt olyckligt, ingen ska behöva känna sig orolig när de går till jobbet. Därför måste vi rusta varje enskild medarbetare med vad just den behöver för att känna sig trygg, säger hon.

Ett exempel är den utbildningssatsning för all personal som är på gång inom kort, berättar Agneta Nilsson Lohse. Där ingår bland annat bemötande och hur man kan förhindra att hamna i hotfulla och våldsamma situationer.

– Men det handlar också om hur man kan strukturera upp vården för patienterna. Det är en förutsättning för att vården ska fungera, både för patienter och personal. Vi kommer också att se över vilka arbetsuppgifter specialistutbildade sjuksköterskor kan få för att göra arbetsplatsen mer attraktiv och handledning är på gång, säger Agneta Nilsson Lohse.

Kan inte locka med lön

Sjukhuset kommer dock inte att kunna erbjuda några extra lönesatsningar för sjuksköterskor eftersom det är en dialog som förs på central nivå enligt Agneta Nilsson Lohse.

Om ett och ett halvt år är Rikard Levander själv färdig med sin specialistutbildning inom psykiatrisk omvårdnad. Då får han se om han blir kvar på Centralsjukhuset i Karlstad. Jobb finns det ju gott om, konstaterar han.

– Det här är ju världens bästa jobb! Som sjuksköterska inom psykiatrin använder jag mig själv som person för att stötta patienterna i stället för att ge dropp. Det är roligt och utmanande och jag gillar att få ta del av så många olika människoöden. Sedan trivs jag väldigt bra med mina arbetskamrater, men arbetsförhållandena borde självklart vara bättre.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida