bemanningskris

Ortopeden i Ystad riskerar att stå helt utan sjuksköterskor

Alla kvarvarande sjuksköterskor på ortopedavdelningen vid lasarettet i Ystad har sagt upp sig, skriver lokala medier. Bakom det drastiska beslutet ligger en ohållbar arbetsmiljö under en längre tid.

20 september 2018

Ortopedavdelning 8 ska egentligen ha 13 sjuksköterskor, men under en lång tid har de varit långt ifrån fullbemannade.

– Vi har under en längre period varit underbemannade, fått jobba extrapass, dubbelpass och ha uteblivna raster för att få avdelningen att gå runt. Det fungerar inte längre att bedriva en säker vård, säger sjuksköterskan Alexandra Hansson till Sveriges Radio P4.

Hon är en av de sista fem sjuksköterskorna som nu har sagt upp sig som en ren protest och kommer att sluta den sista november.

Inget gehör högre upp

Under sommaren har sjuksköterskorna haft krismöten med ledningen, men de upplever att de inte fått gehör.

– Vi har fått fin respons från vår närmsta chef men inget alls högre upp. Vi har föreslagit en rimlig löneökning, arbetstidsförkortning och utbildning. Arbetsgivaren har sågat allt utom en kortare utbildning, säger Alexandra Hansson till Ystads Allehanda.

Inga särlösningar

Till tidningen säger den ansvariga chefen Caroline Lindahl att de haft svårt att rekrytera ny personal och att belastningen därför ökat på dem som är kvar. Hon pekar på att de anställt fler undersköterskor och tagit in fler timanställda och bemanningssjuksköterskor för att lösa situationen, men medger att läget är bekymmersamt. Några särskilda lösningar för sjuksköterskorna på ortopeden är dock inte aktuellt.

– Vi tillhör Region Skåne och vi har kollektivavtal som vi håller oss till. Vi kan inte skapa särslösningar för olika avdelningar, säger Caroline Lindahl till Ystads Allehanda.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida