semester 2021

Osäkert in i det sista om fyra veckors semester

Osäkert in i det sista om fyra veckors semester
De allra flesta regioner tror att all vårdpersonal som önskar ska få fyra veckors sammanhängande semester. Men mycket är osäkert och på en del håll ser det mörkt ut. Foto: Getty Images

En klar majoritet av landets 21 regioner håller fast vid att alla som önskar fyra veckors sammanhållen semester kan få det. Men mycket hänger på hur pandemin utvecklas och att personal frivilligt flyttar sin ledighet (UPPDATERAD).

Förra sommaren blev tuff för vårdpersonalen. Coronapandemin gjorde att många fick semestern upphackad i två plus två eller tre plus en veckor. Färre semesterdagar än normalt togs ut vid 26 av landets akutsjukhus, vilket ledde till att arbetsgivarnas semesterskuld ökade med 30 procent – motsvarande 4,6 miljarder kronor.

Ett år senare är behovet av vila och återhämtning större än någonsin. Alla regioner uppger att de jobbar för att samtliga i vården ska få fyra veckors sammanhållen semester – vilket är en rättighet enligt semesterlagen. I dagsläget kan 18 av 21 regioner med viss säkerhet säga att det blir så, visar Vårdfokus enkät (se karta).

Men det är en målsättning med mycket osäkerhet och många brasklappar. Trots en intensiv jakt på vikarier kommer det i många fall krävas att personal frivilligt flyttar sin ledighet utanför huvudsemestern som är juni-augusti. I 18 regioner erbjuds bonus för det.

Andra vanliga åtgärder för att få ihop sommaren är att ta in hyrpersonal, omfördelning av personal mellan olika enheter och orter, omprioritering av vård, samarbete och sammanslagning av verksamheter.

Förra sommaren var läget förmodligen värst i Region Jönköping. Här fick många sena besked, återtagen och ändrad semester samt uppdelad förläggning. I år har det fungerat bättre, alla som önskar fyra veckors sammanhållen semester har fått det beviljat. Men osäkerheten är stor, sommaren är planerad utifrån ett normalläge – utan påverkan av pandemin – och just nu är läget så allvarligt att krislägesavtalet fortfarande används.

All personal som jobbar extra under sommaren får kvalificerad övertid från första timman, men till skillnad från många andra regioner erbjuder Jönköping inte bonus för de som frivilligt flyttar sin semester.

Irene Sjövall Sanned är ordförande för Vårdförbundet Jönköping
Irene Sjövall Sanned är ordförande för Vårdförbundet Jönköping

— Många sjuksköterskor har lämnat intensivvården det senaste året. Just nu står 700 av sommarens pass tomma på länets tre iva-kliniker. Det är ännu oklart hur arbetsgivaren tänker lösa det, säger Iréne Sjövall Sanned, ordförande i Vårdförbundet Jönköping, och fortsätter:

— Våra medlemmar är i stort behov av återhämtning. Men då bristen på kompetens, särskilt iva-kompetens, är stor krävs det en morot till de som kan tänka sig att jobba. Vårdförbundet är mycket oroliga över hur denna sommar kommer att bli och konsekvenserna för våra medlemmar.

Stor del vaccinering upphandlas

Förutom att vården fortsatt pressas av pandemin ska även en stor del av befolkningen vaccineras under sommaren. Det tycks dock inte påverka semestrarna. Orsaken är att många regioner upphandlat privata vaccinatörer och tar in extrapersonal i form av timvikarier, pensionärer och hyrpersonal.

”Vi förstår att det kommer bli en utmaning, men regionen planerar för att vaccinationsuppdraget ska genomföras samtidigt som medarbetarna får sin välförtjänta semester”, svarar Region Stockholm i enkäten.

”Risk för bemanningsbrist”

I tre regioner är chansen till fyra veckors sammanhållen semester för en del vårdpersonal betydligt mer oviss. I Region Kalmar, som nyligen aktiverade krislägesavtalet, gäller detta främst för barnmorskor samt sjuksköterskor med nyckelkompetens inom den somatiska slutenvården, inom den psykiatriska heldygnsvården och på 1177 Vårdguiden.

I Östergötland är smittspridningen på en hög nivå och belastningen på såväl pandemiavdelningarna som intensivvården har ännu inte börjat sjunka.

– Just nu får vi starka signaler om att det finns en risk för bemanningsbrist i sommar. Vi får inte hamna i ett läge där vi inte kan utföra pandemivård och övrig vård som inte kan anstå, säger Alexander Höglund (L), regionråd med ansvar för personalfrågor.

Därför har regionen beslutat att den som flyttar sin ledighet och jobbar under semesterperioden får en bonus på 290 procent av lönen. Samtidigt införs scheman med tjänstgöring varannan helg och personal omfördelas.

På Akademiska sjukhuset i Region Uppsala är sommarbemanningen ännu inte löst för vissa delar av slutenvården, intensivvården, akutsjukvården samt förlossningen. På lasarettet i Enköping är läget mest kritiskt inom intermediärvården.

På sjukhusen i Västra götalandsregionen har de allra flesta medarbetarna fått godkänt på sin ansökan om fyra veckors sammanhållen semester.  ”Det är den semesterplan vi just nu arbetar efter och planerar för, men vi styr inte pandemin”, svarar ansvariga på Södra Älvsborgs sjukhus.

På Sahlgrenska universitetssjukhuset är semesterplaneringen ännu inte klar och pandemin har fortsatt mycket stor påverkan på sjukhusets verksamhet.

— Det är svårt att förutsäga hur det kommer att utvecklas. Vi gör vårt yttersta för att hitta lösningar där alla medarbetarna kan få sin välförtjänta vila med sammanhängande semesterveckor samtidigt som vi säkerställer att patienterna får den vård de behöver, säger Maria Aleniusson, personaldirektör på Sahlgrenska.

Fotnot: Vi har uppdaterat texten med rätt antal regioner som erbjuder Vårdförbundets medlemsgrupper fyra veckors sammanhängande semester. Förut stod det 17 av 21, rätt är 18 av 21 regioner.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida