SBU-rapport

Behandlingar för att förebygga långvarig smärta granskade

Behandlingar för att förebygga långvarig smärta granskade
Granskningen gällde också metoder där kiropraktorer och naprapater drar eller trycker mot muskler och leder, så kallad manuell behandling. Foto: Mostphotos

Kan behandlingar som görs av fysioterapeuter, kiropraktorer och naprapater hindra att akut smärta i rygg- och nacke blir långvarig? SBU har granskat vilka bevis som finns.

1 februari 2016

SBU har granskat om behandlingar som ofta görs av fysioterapeuter, kiropraktorer och naprapater kan hindra att akut smärta i rygg- och nacke blir långvarig. Utvärderingen visar att det inte går att dra säkra slutsatser om att de är effektiva för att förebygga framtida problem.

Det vetenskapliga underlaget räcker inte för att ge ett säkert svar, visar en genomgång av forskning, som i dag presenteras av SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Var femte person drabbas

Omkring var femte svensk drabbas varje år av led- eller muskelsmärta, oftast i rygg eller nacke. Smärtan går oftast över, men det är också vanligt att den återkommer. För omkring en tiondel blir besvären långvariga och försämrar både livskvaliteten och förmågan att arbeta.

Syftet med rapporten var att utvärdera hur förebyggande insatser kan hindra att akut smärta utvecklas till långvarig. Men de studier som finns jämför olika kombinationer av behandlingar så att det blir oklart vilka åtgärder som verkligen hjälpt patienterna.

SBU har gått igenom 36 studier som undersökt effekten av fysisk träning, behandling med syfte att påverka beteendet och manuella metoder. Manuell behandling innebär att dra eller trycka med händerna på muskler och leder, ofta för att minska smärta. Genomgången gjordes ur ett medicinskt, ekonomiskt och etiskt perspektiv.

Smärta efter whiplash

Trots att inga slutsatser kan dras, och mer forskning behövs, är studierna av intresse. En visade att fysisk träning av nacken med en fysioterapeut hade större positiva effekter på smärta och sjukfrånvaro än standardbehandling med skriftliga råd, för patienter med whiplashsmärta. De skriftliga råden innebar också råd för att träna på egen hand.

För patienter med nacksmärta visade studierna att en multidisciplinär strategi med insatser för att påverka beteendet var mer framgångsrik när den anpassades till individen.

En studie visade att manipulationsbehandling vid nacksmärta visade större förbättring av både smärta och funktion jämfört med smärtlindrande mediciner. Men när alla studier för manipulationsbehandling sammanställdes visades inte någon ytterligare minskad smärta eller förmåga till aktivitet, jämfört med annan behandling.

Ryggsmärta och livskvalitet

Vad gäller ryggsmärta visade studierna som undersökt fysisk träning i kombination med medicinskt omhändertagande inte någon säker extra effekt på smärta, livskvalitet eller förmåga till aktivitet. Om träningen kombinerades med rådgivning upplevde patienterna mindre smärta efteråt än om de enbart fått rådgivning eller träning.

Två datorstödda metoder för att påverka patientens beteende visade positiva effekter jämfört med kontrollbehandling. I en fick patienten ett dagligt mejl som påminde om råd och övningar. I den andra tränade patienten med hjälp av ett datorprogram att rikta sin uppmärksamhet bort från ord som kan associeras med smärta.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida