Osäkra läkare sätter press på akutens sjuksköterskor

Osäkra läkare sätter press på akutens sjuksköterskor
Nyköpings lasarett hör till de sjukhus som har flest olegitimerade läkare på akutmottagningen.

Oerfarna läkare innebär längre väntan. Då ökar behovet av omvårdnad under tiden.

Mer än var tredje läkare på akutmottagningarna i Sverige är olegitimerad. Det visar en sammanställning Sveriges Radio har gjort av schemaläggningen på drygt 30 sjukhus. Risken finns att patienterna därmed får sämre vård.

– Jag tror att det förlänger vårdtiderna mycket. Att det fördröjer, fördyrar och försämrar, säger läkaren Martin Wohlin, som forskar och undervisar om akutsjukvård vid Uppsala universitet, till Sveriges Radio.

Nyköpings lasarett

Sjuksköterskan Rose-Marie Lundvall på Nyköpings lasaretts akutmottagning tycker att sjuksköterskorna får ta konsekvenserna när många läkare är oerfarna. Nyköping är en av de akutmottagningar som har flest olegitimerade läkare i landet, 59 procent av de som tar emot patienterna.

– Det innebär längre väntetider och då ökar belastningen på sjuksköterskorna, som sköter omvårdnad och övervakning. Patienterna blir kvar längre innan beslut tas. Oerfarna läkare samlar ihop flera patienter innan de ringer till bakjouren och konsulterar. Under tiden får sjuksköterskan fler och fler patienter att ha omvårdnadsansvar för, säger Rose-Marie Lundvall, till Vårdfokus.

Får många frågor

Det är speciellt i början av nya AT-läkares block inom olika specialiteter som sjuksköterskorna tvingas ta mycket ansvar. Den ledningsansvariga sjuksköterskan får svara på många frågor.

– Det är klart att det märks att de är olegitimerade jämfört med att arbeta med ST-läkare. Dessutom börjar AT-läkarna gå ensamma nattjourer här tidigt. Vi får stötta dem och om det kommer in riktigt dåliga patienter förlitar de sig på annan erfaren personal. Vi får frågan ”Hur brukar ni göra” om vilka doser som ska ges, fast vi inte får ordinera.

Även barn nattetid

Patienter som kommer in till akutmottagningar i Sverige kommer troligen träffa läkare som inte är specialiserade och 36 procent är enligt SR:s undersökning inte legitimerade än. De är alltså inte klara med sin allmäntjänstgöring.

Undersökningen visar stora skillnader mellan sjukhusen. På Sundsvalls sjukhus akutmottagning är endast 18 procent olegitimerade, medan Lindesbergs lasarett har 68 procent olegitimerade. Näst sämst är situationen på Nyköpings lasarett.

– De nya läkarna är ganska utlämnade. Det är ojämnt vilket stöd de får. Vi har barn här nattetid och en del av AT-läkarna har inte gått barnblocket än. Jag tror att det skulle vara lättare att arbeta med fler erfarna läkare och flödet skulle vara snabbare, säger Rose-Marie Lundvall.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida