utredda fall

Patient skickades hem trots symtom på hjärtinfarkt

Sjuksköterskan fick besked från läkaren om att patienten skulle skrivas ut om hon verkade må bättre. Nu kritiseras läkaren av Ivo för att inte själv ha undersökt patienten först.

Patienten hade opererats för ett diskbråck på en privat klinik. Dagen efter mådde hon illa och hade svårt att komma igång. Blodtrycket var lågt, hon var blek, kallsvettig och kände sig yr och matt.

Den ansvariga sjuksköterskan kopplade dropp och tog ekg. Autosvaret bedömde att anteroseptal myokardskada (skada i hjärtats främre del) borde övervägas. Eftersom det var helg fanns ingen läkare på plats så sjuksköterskan ringde upp ansvarig läkare. De kom överens om att patienten inte fick gå hem om hon inte blev bättre.

Fram emot lunchtid kände sig patienten bättre och skrevs ut från kliniken av sjuksköterskan. Några dagar senare fick kliniken veta att patienten drabbats av hjärtinfarkt under vårdtiden och nu vårdades på ett annat sjukhus.

Läkaren har i efterhand sagt att han hade en muntlig överenskommelse med ansvarig sjuksköterska att patienten fick skrivas ut om hon var i gott skick och att sjuksköterskan skulle ha tagit kontakt igen vid tveksamheter. Han anser också att patienten borde ha skickats till hjärtavdelning för behandling, vilket tyvärr inte skedde.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, riktar kritik mot läkaren för att inte ha undersökt och bedömt patienten. Ivo är också kritisk till att journalhandlingar saknar datum för när anteckningarna gjordes.

Vårdgivaren uppger att man har ändrat rutinerna så att liknande händelser ska undvikas i framtiden.

Diarienummer hos ivo: 8.2-28364/2015-14

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida