Patienter med reumasjukdomar svarar på frågor om sjuksköterskans roll

Patienter med reumasjukdomar svarar på frågor om sjuksköterskans roll
Reumatikerförbundet uppmanar medlemmarna att svara på en webbaserad enkät om sjuksköterskerekommendationer. Arkivbild: Istockphoto

Har du tillgång till en sjuksköterska med specialistkompetens inom reumatologi? Vilket stöd får du från din sjuksköterska? På Reumatikerförbundets hemsida finns frågor om sjuksköterskans roll som patienter med olika reumatiska sjukdomar uppmanas att besvara.

Nyligen tog EULAR, en övergripande europeisk samarbetsorganisation för de reumatologiska föreningarna för läkare, sjuksköterskor och paramedicinare och patientföreningar, fram tio rekommendationer för sjuksköterskans roll i vården av patienter med artrit.

Nu ligger en enkät ute på Reumatikerförbundets hemsida. Personer som har sjukdomarna reumatoid artrit, ankyloserande spondylit eller psoriasisartrit kan besvara frågorna. Syftet med enkäten är att ta reda på vad reumatikerna tycker om rekommendationerna.

Frågor om rekommendationer

Frågorna berör bland annat patientens diagnos, om sjuksköterskan informerar patienten om sjukdomen och hur den kan hanteras under hela sjukdomsförloppet och om patienten har tillgång till sjuksköterskeledd telefonrådgivning. Ett exempel på en fråga är:

”Sjuksköterskor bör identifiera och bemöta psykosociala aspekter hos patienten för att minimera risken att sjukdomsrelaterad oro eller nedstämdhet utvecklas. Håller du med om rekommendationen?”

Vill väcka diskussion

Men inte bara reumatiker kan svara på enkäten utan även läkare och sjuksköterskor, berättar Elisabet Welin Henriksson som är sjuksköterska och universitetslektor vid Reumatologiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Enkäten har landat på hennes bord eftersom hon är styrelseledamot i Föreningen reumasjuksköterskor i Sverige.

– Grundsyftet är att väcka diskussion i frågan om sjuksköterskans roll och då är det viktigt att få med alla perspektiv, inte minst patienternas. Svaren ska sammanställas och redovisas på EULAR:s konferens, säger Elisabet Welin Henriksson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida