Patienterna ska inte ha ont

3 april 2012

Anna Unneby, årets smärtsjuksköterska, har ett tydligt riktmärke för sitt arbete: patienterna ska inte ha ont. Hon arbetar på Norrlands universitetssjukhus ortopedklinik, där hon också utbildar nyanställda sjuksköterskor bland annat i användningen av smärtpumpar. Parallellt läser hon magisterprogrammet i omvårdnad. Där ska hon skriva en masteruppsats på en studie om effekten av preoperativ smärtlindring med femoralisblockad hos äldre.

På avdelningen jobbar hon också med ett förbättringsarbete, där patienter som ska få en axelprotes inopererad får en plexusblockad med kateter inför operationen.

– Tidigare vaknade patienterna på natten med svåra smärtor, men med den här metoden får de en kontinuerlig och effektiv smärtlindring, berättar Anna.

Yrkesföreningen Sveriges sjuksköterskor inom området smärta utser årets smärtsjuksköterska.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida