Patienterna träffar helst Ewa

Hon tog över för att avlasta läkaren, men nu träffar patienterna hellre Eva Strand när de har opererats för ändtarmscancer.

Numera har Eva Strand hela processen med rekto- och sigmoidoskopier delegerad till sig och träffar alla patienter efter operationen. Det började med att den läkare som ansvarar för patienter med ändtarms- och tjocktarmscancer på kirurgkliniken vid Centrallasarettet i Västerås behövde tid för nya patienter. Han utbildade sjuksköterskan och enhetschefen Eva Strand för att ta över uppföljningarna.

De sköter hon bland annat med hjälp av rektoskop för att kontrollera att det inte finns några lokalrecidiv där tarmen är hopsydd. Hon har även de postoperativa samtalen med patienten. Tarmproblem är vanliga så de pratar om hur de kan lösas och Eva Strand skriver ut tarmreglerande preparat. Men samtalen handlar också om mer personliga saker, som sexualitet och annat som kan bli svårt efter en så omfattande operation.

— Jag tror att patienterna känner att jag har mer tid än vad läkarna brukar ha för att prata även om sådana frågor, säger Eva Strand.?En del av patienterna får recidiv av sin sjukdom och även då är det Eva Strands uppgift att möta dem. Hon ger besked om att cancern kommit tillbaka och de pratar om vad som ska göras.

En randomiserad studie gjordes för att patienterna skulle få säga sitt om att träffa en sjuksköterska i stället för en läkare. 113 patienter tillfrågades om de ville vara med och 110 av dem tackade ja. Hälften randomiserades till sjuksköterskan och hälften till läkaren.

Resultatet visade att patienterna som togs om hand av Eva Strand var mer nöjda med omhändertagandet än de som fick träffa läkaren — även om de också var nöjda. Roligt, tycker hon förstås. Studien är publicerad i ColorectalDisease 2011. Hon har berättat om den i olika sammanhang och nu har kontaktsjuksköterskor på flera sjukhus tagit över kontrollen av patienter opererade för tjocktarmscancer, vilket är en kvalitetsförbättring.

Nu finns också en nätverksgrupp, där sjuksköterskor från hela regionen deltar, som arbetar med patienter som drabbats av kolorektalcancer.

— Det är en helt fantastisk arbetsgrupp där vi bland annat arbetar med omvårdnadsprogram för den patientgruppen, berättar Eva Strand.

Inom regionalt cancercentrum i Uppsala och Örebro, dit hon också är knuten, ska nu alla patienter ha en kontaktsjuksköterska.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida