Pensionerade sjuksköterskor vaccinerar i Sörmland

I landstinget Sörmland ska 140 pensionerade sjuksköterskor stå för vaccination av befolkningen. Och det ska ske i särskilda lokaler.

För några veckor sedan fick alla sjuksköterskor i Sörmland som hade gått i pension de senaste tre åren brev från landstinget med frågan om de ville ställa upp när det blir dags att massvaccinera mot H1N1-influensan.

Hittills har 140 anmält att de ställer upp. Enligt chefläkare Lennart Persson är det ungefär så många som behövs.

–Vi har inte börjat schemalägga ännu, men skulle det behövas fler kan sjuksköterskor som i dag arbetar administrativt också täcka upp, säger Lennart Persson, chefläkare i Sörmland.

Blandar inte sjuka och friska

De pensionerade sjuksköterskorna, som blir timanställda, kommer att arbeta på speciella vaccinationscentraler helt skilda från sjukvården. Hittills har nio lätt tillgängliga lokaler valts ut, en i var kommun.

– Vi gör så för att sjukhus och primärvård ska kunna ägna sig helt åt att ta hand om de som är sjuka. Det kommer ju att bli en stor anspänning och vi vill i så liten utsträckning som möjligt använda klinisk verksamhet till annat än vård. Dessutom begränsas smittspridningen genom att sjuka och friska inte blandas, konstaterar Lennart Persson.

På vaccinationscentralerna ska all vaccination ske utom den för barn och skolbarn, boende på kommunens särskilda boenden, patienter i hemsjukvården och intagna i kriminalvården eller på Karsudden. De kommer att vaccineras av den ordinarie personalen.

Vaccinerar nog in i januari 

– Det innebär att vi kan kontrollera distributionen av vaccinet och att insatsen dokumenteras på rätt sätt. Företagshälsovården kommer inte att få vaccin för sina kunder, men de är välkomna att hjälpa till på vaccinationscentralerna.

På en presskonferens i dag presenterade landstinget hur genomförandet är tänkt att gå till. Landstinget följer Socialstyrelsens rekommendationer. En osäkerhetsfaktor är tillgången på vaccin. Den påverkar både öppettider och hur länge vaccinationsarbetet kommer att pågå.

– Just nu lutar det åt att vaccinationerna kommer att pågå även efter årsskiftet, sa smittskyddsläkaren Carl-Gustaf Sundin.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida