Arbetsmiljö

Ber om hjälp med chef som anses kränkande och hotfull

En hög chef på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg beter sig enligt Vårdförbundet så kränkande och hotfullt mot personalen att de fackliga ombuden sett sig tvingade att be Arbetsmiljöverket om hjälp.

13 augusti 2019

I sin anmälan till Arbetsmiljöverket beskriver de hur scheman läggs utifrån vilka personer som tidigare varit utsatta och utifrån vilka som känner sig bekväma att arbeta tillsammans med chefen.

Ständigt ”säkerhetstänk”

Personal berättar att de har ett ständigt ”säkerhetstänk” i kontakten med chefen. Till exempel genom att undvika att hamna i situationer eller i ett enskilt rum med chefen, eller att gå undan när hen kommer.

Men det går inte alltid att undvika. I verksamheten arbetar chefen ibland i akuta teamsituationer tillsammans med en sjuksköterska, som då riskerar att utsättas.

– Det handlar om ett flertal personer som har blivit kränkta av den här chefen. Vi har länge försökt att hantera det med chefen och ledningen utan att ha nått framgång. Nu kände vi oss tvungna att gå vidare med en anmälan till Arbetsmiljöverket, säger en av de förtroendevalda sjuksköterskorna på arbetsplatsen till Vårdfokus. Hon är ett av flera skyddsombud som skrivit under anmälan.

Pågått länge

Hon undviker att i detalj berätta vad kränkningarna handlar om men beskriver ändå hur chefen, som är läkare, under lång till kränkt och hotat enskilda sjuksköterskor och andra medarbetare.

– De personer som mår dåligt av det här har gjort det länge. Det är jätteallvarligt och måste åtgärdas, säger den förtroendevalda sjuksköterskan.

Trots att chefen har ett stort ansvarsområde arbetar hen kliniskt. Och det är då problemen uppstår, enligt de fackliga skyddsombuden som länge begärt att chefen enbart ska arbeta som chef och inte delta i det kliniska arbetet.

Anmälde i fjol

De fackliga representanterna för både läkare och sjuksköterskor vände sig redan i september i fjol till arbetsgivaren med en arbetsmiljöanmälan, en så kallad 6:6a-anmälan (se faktaruta).

Parterna kom överens om en åtgärdsplan. Men problemen har inte upphört, varför skyddsombuden i början av sommaren gjorde en ny anmälan.

Arbetsgivaren svarade att man som nästa åtgärd vill utföra en fördjupad undersökning av arbetsmiljön, vilket de fackliga organisationerna var eniga med arbetsgivaren om. Däremot var de oeniga i den del där de hade krävt att chefen ska sluta att arbeta kliniskt och enbart ägna sig åt att vara chef och leda verksamheten.

Arbetsmiljöverket har ännu inte svarat på anmälan.

Fakta 6:6a-anmälan

  • I arbetsmiljölagens paragraf 6:6a står det vad ett skyddsombud ska göra vid allvarliga arbetsmiljöproblem.
  • Först vänder sig skyddsombudet till arbetsgivaren med en skriftlig begäran om vilka problem som måste lösas.
  • Om arbetsgivarens svar med åtgärder inte anses tillräckligt kan skyddsombudet be Arbetsmiljöverket att fatta beslut om föreläggande eller förbud.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida