Jönköping

De kräver att arbetsmiljön omedelbart förbättras

De kräver att arbetsmiljön omedelbart förbättras
Personalen på Ryhovs akutvårdsavdelning kräver att omedelbara åtgärder görs för att förbättra arbetsmiljön. Arkivbild: TT

I två års tid har sjuksköterskorna och undersköterskorna på Ryhovs akutvårdsavdelning i Jönköping legat på arbetsgivaren för att få till en hållbar arbetsmiljö. Nu kräver de, i var sin anmälan till Arbetsmiljöverket, att åtgärder sätts in omedelbart.

– Dagligen är det någon som gråter. Personalen har ont i magen, ångest, huvudvärk och bär på en stor oro för att inte klara av jobbet. Vi har flera långtidssjukskrivna för utbrändhet. Det gäller även de äldre och erfarna, de som alltid annars har känt att de klarar av jobbet upplever att de inte längre räcker till.

Det säger Pernilla Melin, sjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet på Länssjukhuset Ryhovs akutvårdsavdelning i Jönköping.

Pernilla Melin är förtroendevald på Ryhovs akutvårdsavdelning.

På avdelningen jobbar man i vårdlag bestående av en sjuksköterska och en undersköterska. Idealet, enligt Pernilla Melin, vore att varje lag som mest hade ansvar för fem till sex patienter. Bristen på sjuksköterskor och undersköterskor gör dock att man på kvällar och helger ofta ansvarar för upp till nio svårt multisjuka äldre patienter per vårdlag.

Kräver färre platser

Det personalen och de fackliga organisationerna kräver är att vårdplatserna reduceras så att de hinner med att ta hand om patienterna på ett säkert och tryggt sätt.

I ett skriftligt svar till Vårdförbundet har verksamhetschefen dock förklarat att en vårdplatsreduktion inte är möjlig i nuläget eftersom semesterperioderna snart startar.

– Vi har i nuläget 96 luckor i sommarschemat som inte är täckta. Den oro som finns på avdelningen just nu är att vi oavsett hur bemanningen ser ut kommer att få ta emot 38 patienter. Då kommer vi inte att kunna bedriva en patientsäker vård, säger Pernilla Melin.

Blir inte fler i personalen

Att utöka personalstyrkan är inte heller något som verksamhetschefen i nuläget anser vara möjligt.

Ända sedan 2015 har personalen och de fackliga organisationerna skrivit till ledningen och krävt att något måste göras åt den svåra arbetssituationen för personalen.

Vad som ska göras åt arbetsmiljön på lång sikt tycker de sig ha fått tillfredställande svar på. Däremot tycker de att det saknas åtgärder för att reda upp situationen så som den ter sig i nuläget. Vårdförbundet och Kommunal har därför lämnat in var sin så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida