Personalbrist tvingar landstinget att starta egna utbildningar

Personalbrist tvingar landstinget att starta egna utbildningar
Vårdförbundets ordförande i Gävleborg, Ulrika Nilsson, tycker det är bra att landstinget försöker göra något åt personalbristen. Foto: Ulf Huett

Landstinget i Gävleborg väntar sig stora pensionsavgångar de närmaste åren och ger nu högskolan i uppdrag att utbilda fler sjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

2 december 2013

Landstinget i Gävleborg lider redan nu brist på bland annat sjuksköterskor och biomedicinska analytiker. I ett försök att rekrytera fler erbjuds 18 000 kronor i månaden till undersköterskor som utbildar sig till något av dessa två yrken.

Vårdförbundet i Gävleborg var informerade om planerna på uppdragsutbildningar och ordföranden, Ulrika Nilsson, tycker att det är ett steg i rätt riktning.

– Vi vet vad bristen innebär för våra medlemmar. De är trötta och utarbetade och rapporterar om stor arbetsbelastning, därför tycker vi att det är bra att landstinget gör något för att vända situationen.

Många lämnar Gävle

Högskolan i Gävle examinerar 180 sjuksköterskor per år, men många försvinner från Gävleborg när de är färdiga.

– De som läser på högskolan här kommer från spridda delar i landet och när de väljer var de vill arbeta tittar de på var arbetsvillkoren är bäst. Och det är inte här i Gävleborg, säger Ulrika Nilsson.

Som motprestation till de 18 000 kronorna per månad som erbjuds kräver landstinget att de förbinder sig att stanna kvar i tre år. Det känner sig Ulrika Nilsson tveksam till. Men personalchefen, Karin Rystedt, försvarar det.

– Vi ser stora behov nu och de kommande åren och genom det här vet vi garanterat att de kommer att jobba för oss när de är färdiga, säger hon.

Behöriga saknas

I januari startar de två uppdragsutbildningarna som erbjuder 20 sjuksköterskeplatser och 10 platser till blivande biomedicinska analytiker. Utbildningen till sjuksköterska är fulltecknad – men när det gäller biomedicinska analytiker finns inte tillräckligt många med behörighet.

Studiemedel är inte möjligt att få för uppdragsutbildningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida