Personalkris på transplantation när koordinatorerna slutar

Personalkris på transplantation när koordinatorerna slutar
Charlotte Lovén slutar efter 17 år som transplantationskoordinator.

Sjuksköterskorna på donationsenheten vid Sahlgrenska körs i botten. Nu har den sista som stod ut också fått nog.

På donationsenheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg arbetar sex sjuksköterskor som transplantationskoordinatorer. På dessa tjänster har 13 personer sagt upp sig de senaste tre åren.

Konsekvenen har blivit konstant underbemanning med mycket hög arbetsbelastning för att upprätthålla beredskap dygnet runt veckans alla dagar.

– Vi har en chef som inte har insikt och förståelse för verksamheten och den höga arbetsbelastningen, anser transplantationskoordinatorn Charlotte Lovén.

Slutar efter 17 år som koordinator

Hon ger nu upp efter 17 år som koordinator. Ett jobb hon gillar och egentligen skulle vilja ha kvar.

Krisen har pågått i över tre år. Redan 2011 valde flera av hennes erfarna kollegor att sluta för att de inte trodde på den nya arbetsledningen. Hon själv valde att stanna och se vilka lösningar som skulle komma. Därefter har kollegorna avlöst varandra runt henne.

– Det är så mycket kompetens som gått förlorad, sammanlagt 73 års erfarenhet. Det är specialistkunskap som bara vi har, säger Charlotte Lovén.

Många nätter beredskap

Hon berättar att när de är sjuka får de täcka upp för varandras arbetspass och beredskapsnätter, eftersom det av naturliga skäl inte finns vikarier att ringa in.

Koordinatorerna arbetar 40 timmars vecka och har dessutom en eller två beredskapsnätter per vecka. Då är de skyldiga att börja arbeta direkt, utan inställelsetid. Varje minut är värdefull för att rädda organet och patienten som väntar. Beredskapen betalas med under 50 kronor i timmen.

– Vi har arbetat enormt mycket övertid de sista åren. När en intensivavdelning i landet ringer drar vi igång alla inblandade och reser även med och omändertar organet. Därför kan arbetstiden bli flera dygn beroende på vart vi ska.

Inget organ har gått förlorat

Sahlgrenska universitetssjukhuset har den största transplantationsverksamheten i landet där både thoraxorgan och alla bukorgan transplanteras. Därför har också koordinatorerna mycket att samordna.

– Trots att vi haft kris så länge har ändå inte ett enda organ gått förlorat. Det är nummer ett för oss.

Skolar in de nya

Charlotte Lovén slutar i juli, efter att ha skolat in flera nya på arbetsplatsen. Därefter finns inga erfarna kvar i arbetsgruppen, den kollega som arbetat längst började i januari.

Verksamhetschefen Per Lindnér säger i ett pressmeddelande att patienterna och organtransplantationerna inte kommer att drabbas av personalproblemen.

– Det är naturligtvis olyckligt när kompetenta och erfarna medarbetare väljer att sluta, säger Per Lindnér men framhåller att ny personal är på väg in och att de kommer att stöttas av erfarna läkare.

Han säger också att arbetsmiljön ska utredas i samarbetet med facket, och att schemaläggning och beredskapstjänstgöring ska ses över.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida