Landstinget Sörmland

Platsbristen skapar panikångest hos patienterna

Platsbristen skapar panikångest hos patienterna
Mälarsjukhuset i Eskilstuna har inte bara flest överbeläggningar i landet utan också lägst antal platser.

Mälarsjukhuset i Eskilstuna har flest överbeläggningar i hela landet. Nu kräver Arbetsmiljöverket att landstinget agerar så att de anställda ska slippa bli sjuka på grund av den höga arbetsbelastningen.

Vårdfokus har flera gånger berättat om de stora plats- och personalbristerna som Mälarsjukhuset – och andra vårdgivare – i Landstinget Sörmland dragits med under en längre period. Många sjuksköterskor fattas och för de patienter som läggs in på sjukhuset saknas ofta sängplatser.

I fredags besökte Arbetsmiljöverket en av vårdavdelningarna (avd. 82) på Mälarsjukhuset för att på plats inspektera hur arbetsmiljön för de anställda ser ut. Det resulterade i en lång kravlista. Landstinget ska senast i september i år visa upp förbättringar för att inte drabbas av ett föreläggande eller förbud.

Bland annat konstaterar myndigheten att rutinerna brister för att fånga upp och utreda tillbud på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket påpekar särskilt att även psykosociala frågor som stress och psykisk överbelastning, som på sikt kan leda till ohälsa, ska räknas som tillbud. Dit räknas även patientrelaterade avvikelser som att patienter drabbas av panikångest efter att ha placerats i förråd, i biblioteket eller i korridoren.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida