Sommaren 2018

Populär arbetstidsmodell räddar sommaren på akuten i Skövde

Populär arbetstidsmodell räddar sommaren på akuten i Skövde
Enhetscheferna Ingela Johansson och Elisabeth Fransson vid akutmottagningen på Skaraborgs sjukhus är inte oroliga inför sommaren.

Tack vare en ny arbetstidsmodell har akutmottagningen på Skaraborgs sjukhus blivit en attraktiv arbetsplats. Nu är de i princip fullbemannade och de båda enhetscheferna är nöjda med starten på sommaren.

12 juni 2018

Det finns arbetsplatser i Vårdsverige där man inte bävar inför sommaren. Akutmottagningen på Skaraborgs sjukhus i Skövde är en av dem. De är så gott som fullbemannade och enligt enhetschefen Ingela Johansson beror det på en arbetstidsmodell med goda möjligheter till återhämtning.

– Tidigare hade vi hög personalomsättning på akutmottagningen, men så införde vi en modell där sjuksköterskorna själva lägger sina scheman och där de som arbetar obekväm arbetstid får extra fridagar. Sedan dess har vi haft lätt att rekrytera, säger hon.

Så lätt att de till och med måste säga nej till sjuksköterskor som vill börja jobba där.

Arbetstidsmodellen infördes i augusti förra året, inom ramen för ett tvåårigt pilotprojekt. Det är en ekonomisk satsning från Västra Götalandsregionens sida eftersom de fridagar som obekväm arbetstid under helgkvällar och nätter ger måste bemannas. Tio nya heltidstjänster har de fått.

Medarbetare slutade

Det var efter att de undersökt vad den höga personalomsättningen berodde på som idén till arbetstidsmodellen föddes. Sjuksköterskor som slutade sa att de gjorde det på grund av krävande arbetstider och för mycket arbete på kvällar och nätter.

– Vi har en kvotering som innebär att ju fler helgkvällar och nätter man arbetar desto fler fridagar får man. Det innebär att fler attraktiva dagspass finns att välja på, men också att vi behövde de tio nya tjänsterna för att kunna bemanna dem, säger Ingela Johansson.

Kostnaden för de nya tjänsterna hoppas man ska tjänas in på färre övertidstimmar, mindre sjukfrånvaro och minskad personalomsättning. Akutmottagningens två enhetschefer hoppas också att de attraktivare arbetstiderna ska göra att de kan behålla sina medarbetare.

– Känslan är att vi är på rätt väg. Modellen ger tid och kraft till en rikare fritid så vi förväntar oss att det inte kommer uppsägningar där man anger arbetstiderna som orsak.

Färre helger

Arbetstidsmodellen innebär också glesare helgtjänstgöring. Tidigare arbetade sjuksköterskorna varannan helg, nu arbetar de två helger av fem.

Nyrekryteringen inleddes förra sommaren och nu är alla tjänster besatta. En del äldre, som tidigare sagt upp sig, har kommit tillbaka. Enligt Ingela Johansson för att de har saknat pulsen på akutmottagningen och för att de nu ser en möjlighet att orka med både arbetet och det övriga livet.

Men många av de nyrekryterade sjuksköterskorna är relativt nya i yrket. Introduktionen har varit omfattande och lett till en hel del övertid.

– De som kom nya under förra hösten och i våras har fått en strukturerad introduktion där de under tio veckor har gått bredvid en erfaren sjuksköterska. Framöver kommer vi att ta det mer etappvis och varva introduktion med självständigt arbete.

Trötta handledare

Introduktionen har uppskattats av de nya medarbetarna. Handledarna börjar däremot känna sig lite slitna, därför har de infört en modell med en ansvarig handledare och två reservhandledare.

Akutmottagningen på Skaraborgs sjukhus är stor och har 140 sjuksköterskor och undersköterskor anställda. Ingela Johansson tillstår att även om de är fullbemannade har de en del vakanta arbetspass under semestermånaderna. Eftersom upplärningen av vikarier tar tid kommer det att innebära en del övertid och en del uppskjuten semester.

– Det är i princip omöjligt att vara fullbemannad när hälften eller en tredjedel av arbetsstyrkan har semester. Men jag får ändå säga att det känns lugnt inför sommaren 2018.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida