Prata mer om hbt

Bemötande. Vården måste ha ett mer öppet förhållningssätt till homosexualitet och bli bättre på att prata om det. Jakob Svensson efterlyser samtal ledda av en utomstående person.?

Trots en positiv trend i samhället finns det fortfarande jargonger och kulturer som kan vara diskriminerande mot homosexuella patienter. För att det ska förändras i grunden måste normer och bemötande diskuteras i vården, anser psykiatrisjuksköterskan Jakob Svensson. Helst anser han att det ska ske med en utomstående person som håller i diskussionerna i personalgruppen?

— Man skulle vinna på en öppen dialog, både i personalgruppen och i bemötandet av patienter. Får man i gång samtal om normer och bemötande, berör man också homosexualitet, könsroller och kulturell bakgrund, och den diskussionen behöver vi ha i vården.

Jakob Svensson skrev under sin specialistutbildning i psykiatrisk vård en magisteruppsats där han intervjuade sju äldre homosexuella personer om deras upplevelser av den tid då deras sexuella läggning var klassad som en sjukdom. De berättade om familjemedlemmar och barndomsvänner som vände dem ryggen och om homosexuella vänner som begått självmord, blivit misshandlade eller hamnat i missbruk. Nu är de äldre, men tankarna på hur det var finns kvar.

— Vi vet i dag att de som har stigmatiserats eller kränkts kan få ångest eller bli nedstämda. Det behöver belysas, särskilt inom den psykiatriska vården, säger Jakob Svensson.

Särskilt hos äldre homosexuella är risken stor att det finns en historia av svåra ”komma ut-processer” och kränkningar, som kan göra det svårt att även i dag berätta vem man bor tillsammans med. Dock ser han en spirande tolerant trend, bland annat inom den psykiatriska vården. En vilja att kunna bemöta patienterna på ett bra sätt finns, däremot diskuteras inte frågan öppet.

— Fortfarande är det heteronormativitet som råder. Det kan finnas en tyst acceptans, men man pratar inte om det, och det påverkar patientens intryck och kan ge en osäkerhet: ”Kan jag vara ärlig?” Det handlar om acceptans och att kunna ha en öppen dialog om förhållningssätt på arbetsplatsen.

I Stockholms läns landsting finns informationsblad som vänder sig till hbt-personer och inställningen i samhället har generellt sett blivit bättre, anser Jakob Svensson. Till exempel blir allt fler vård­enheter hbt-certifierade. ?

— Det är viktigt att homosexuella personer får känna sig accepterade i vården. Vi i vården tror oss kunna erbjuda neutral vård. Men flera aktuella studier visar att det inte är så. Heteronormativiteten påverkar bemötandet och vårdaren kan till exempel fråga ”vad heter han” när en kvinna berättar att hon har en sambo.

Mer om

hbt-certifiering på www.rfsl.se 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida