”Prata om sex och cancer”

”Prata om sex och cancer”
Sjuksköterskorna Lena Wettergren och Else-Marie Rasmusson forskar på hur cancersjukdomar påverkar sexualiteten. Foto: Maria Ejd

Det borde inte vara så svårt att tala om sex. Ändå tycker vårdpersonal att det är obekvämt. ?Cancerpatienter får ofta för lite information — men ?vissa får mer än de vill ha.?

6 december 2017

”De borde ha sagt: vi kommer att förstöra ditt sexliv för att rädda ditt liv.” Så sa en av kvinnorna med gynekologisk cancer när Else-Marie Rasmusson gjorde intervjuer för sin licentiat­avhandling. Inte för att sådan information skulle ha fått kvinnan att välja annorlunda, utan för att det hade kunnat lindra ångesten.

?Minskad lust i samband med cancer kan bero på behandlingarna, på att kroppen har förändrats eller för att man har ett annat fokus än sexualitet. Men lust hänger också samman med funktion och även den kan påverkas av kirurgi, cytostatika, strålbehandling — och psykologi.?

— Att få veta att det inte är konstigt om erektionsförmågan påverkas kan minska oro. Det finns hjälpmedel som erektionsstimulerande läkemedel, erektionspump och pubisringar. Slemhinnorna i slidan kan bli torra, både av behandlingar och minnet av dåligt sex. Berätta om det och att det finns lokalt verkande östrogen, glidmedel, dilatatorer och vibratorer.??

De råden gav Else-Marie Rasmusson, onkologisjuksköterska med en masterexamen i sexologi, när hon och likaledes forskande kollegan Lena Wettergren, berättade om sina studier vid ett seminarium i Stockholm arrangerat av Cancer­rehabfonden och RFSU. Temat var Våga prata om cancer och sex.

?Else-Marie Rasmussons avhandling visar att patienterna önskar mer information om sexuell hälsa än de har fått. De funderar över sin förändrade kropp, om att vakna genomsvettig, om när det är lämpligt att ha sex och när man bör avstå. Funderingar om smitta var också en oro.?

Avhandlingen bygger på intervjuer och enkäter som har besvarats av både män och kvinnor. Studierna gjorde en skillnad mellan könen tydlig.?

— Kvinnor med bröstcancer saknade information om sexualitet, medan män med prostata­cancer fick mer information än vad de hade efterfrågat, sa Else-Marie Rasmusson.??

Handfasta råd och information är en sak. En annan är hur vårdpersonal ska prata med patienter och närstående om sex. Lena Wettergren, universitetslektor vid Karolinska institutet i Stockholm, forskar kring sexuell och reproduktiv hälsa efter cancer.

?— Sjuksköterskor är väl lämpade att prata om fertilitet och sex eftersom de ofta finns nära patienten. Men de saknar kunskap, rutiner och tid för att prata om det, sa Lena Wettergren.?

Hon leder en forskargrupp som driver ett projekt där ungdomar som har haft cancer får kunskap om sexualitet och fertilitet. I projektet ingår ett utbildningsverktyg för onkologisjuksköterskor.??

Hon underströk att det inte måste kännas naturligt första gången man pratar om sex. Det går att träna på hur samtal, som man egentligen drar sig för, kan inledas. Lena Wettergren rekommenderar rollspel och tipsade om en inledning: ”Det är inte ovanligt att cancer påverkar sexlivet. Hur är det för dig? Är det något du har funderat på?” ?

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida