Arbetsmiljö

Prisas för idé om hur röken vid diatermi kan elimineras

Prisas för idé om hur röken vid diatermi kan elimineras
Carina Molander prisades för sin idé om hur man kan få bort röken som bildas vid diatermin i samband med robotkirurgiska operationer.

Operationssjuksköterskan Carina Molander fick nyligen ta emot Skapa-stiftelsens innovationspris för sin idé om hur den giftiga röken vid diatermi kan elimineras.

– Jag blev väldigt glad för priset. Det visar att fler tror på min idé, säger Carina Molander som arbetar som operationssjuksköterska inom robotkirurgi på Centralsjukhuset i Karlstad.

Vid många av operationerna används diatermi där man bränner vävnad med hjälp av elström för att stoppa blödningar. Problemet är att det bildas farlig rök som man helst inte bör andas in.

Carina Molander kontaktade en arbetsmiljöingenjör för att få hjälp att mäta partikelmängden i röken. Det visade sig att halterna var så höga att personalen uppmanades att använda andningsskydd i stället för vanliga munskydd i samband med robotoperationerna.

Men Carin Molander nöjde sig inte med det. Efter att ha kontaktat andra operationsavdelningar som använder samma typ av robotkirurgi förstod hon att andra kolleger upplever samma problem med diatermiröken. Efter det började hon skissa på en idé till en manipulator som eliminerar röken.

Nyligen prisades hon med Skapa-stiftelsens hederspris på 5 000 kronor. Hon har också blivit lovad att få hjälp av Värmlandslandstingets innovationssluss med att ta fram en prototyp av manipulatorn.

Skapa-stiftelsen

  • Skapa är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985
  • Stifelsen delade ut sitt första pris 1986.
  • Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi företagspartner AB, Vinnova, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida