Vårdförbundspriset

Prischans för tre sjuksköterskor på digitala Vårdgalan

Prischans för tre sjuksköterskor på digitala Vårdgalan
Alla pristagarna vid Vårdgalan 2019. Foto: Ulf Huett

I år blir det digital röd matta och fanfar. Men äran blir lika stor när Vårdförbundspriset delas ut i november. Tre slutkandidater är nu klara: en har avskaffat ronden, en lär cancersjuka själva byta cytostatikapump och en lär skolsköterskor att prata om könsstympning.

Vårdförbundspriset, som delas ut tillsammans med Folksam, är ett av de största priserna inom svensk hälso- och sjukvård, med prissumman 500 000 kronor.

Förra året kammade sjuksköterskan Linda Carlsson glädjestrålande hem priset för sitt arbete med äldreboendet Trädgårdarna i Örebro. Då lovade hon bjuda in till fest på boendet.

Läs mer: Eldsjäl på äldreboende vinner Vårdförbundets pris.

.

Nu har juryn utsett tre slutkandidater till 2020 års Vårdförbundspris. Priset ska lyfta fram medlemmar som arbetar för en förbättring för patienter med hjälp av personcentrerad vård. Vårdförbundspriset och pris till årets vårdchef och årets studenthandledare delas ut den sjätte november på den digitala Vårdgalan som livesänds på förbundets hemsida.

De nominerade är – utan inbördes ordning:

Delaktighet inom geriatrisk vård

Anngela Ingvarsson, sjuksköterska och gruppchef på geriatriska medicinavdelningen 30 A, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Juryns motivering: Anngela Ingvarsson har med uthållighet och kontinuitet arbetat för att göra patienten mer delaktig i sin egen vård. Hon har avskaffat de traditionella medicinska ronderna och ersatt dem med ett nytt personcentrerat arbetssätt. Tillsammans med vårdpersonal tar patienten fram sin egen hälsoplan med delmål och slutmål, som dagligen följs upp. Vid överlämning är patienten trygg med hur planen ser ut för det kommande dygnet. Genom Anngelas förbättringsarbete stärks patientens ställning i förhållande till vården, genom att ge patienten mer insikt, kunskap och kontroll över sin egen hälsoplan.

Färre sjukhusbesök med utbildningsmaterial

Martina Jarnström, sjuksköterska på hematologi- och onkologienheten, Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås.

Juryns motivering: Martina Jarnström har tillsammans med cancerdrabbade patienter tagit fram ett utbildningsmaterial för att stödja patienten att själv vara delaktig i sin egen cancerbehandling. I det här fallet genom att lära sig att byta cytostatikapump. Syftet är att patienten ska slippa långa resor till och från sjukhuset. När patienten lär sig att byta pump själv ger det patienten ett större inflytande över sin tid och sitt liv, trots sjukdom. Tack vare Martinas initiativ får i dag alla patienter med cytostatikapump frågan om de vill lära sig att byta pumpen själva i sitt eget hem.  

Stöd för samtal om könsstympning

Lena Johansson, specialistsjuksköterska och skolsköterska inom skolhälsovården på Vindängens skola i Falköping.

Juryns motivering: Lena Johansson har tagit fram ett metodstöd om kvinnlig könsstympning, för att stötta skolsköterskor i hela landet. Metodstödet kvalitetssäkrar samtal kring könsstympning och kan användas redan från förskoleklass. Könsstympning är ett känsligt ämne och kan vara mycket svårt att prata om och genom metodstödet kan arbetsgången i skolan förbättras och verka förebyggande. Tack vare Lenas arbete kan skolsköterskans viktiga roll utvecklas och barns rättigheter stärkas i enlighet med barnkonventionen.

De tre slutkandidaterna till Vårdchefspriset är:

Thorleif Rosander, intensivvårdssjuksköterska och vårdchef på intensivvårdsavdelningen på Södersjukhuset för ett lyhört ledarskap som skapar motivation och positiv stämning.

Annika Forsman, sjuksköterska och enhetschef  för hemsjukvården i Örnsköldsvik för sin uthållighet, nyfikenhet och positiva synsätt.

Farinaz Mona Moghaddam, biomedicinsk analytiker och enhetschef på Karolinska Universitetslaboratoriet cytologi för personcentrerat ledarskap med omtanke och handlingskraft. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida