Professorn som inte vill lämna vården

Professorn som inte vill lämna vården
Ulf Jakobsson, distriktssjuksköterska och ny professor i hälso-och vårdvetenskap i Lund kommer att fortsätta arbeta kliniskt en dag i veckan. Foto: Bertil Kjellberg

Som nyutnämnd professor i hälso- och vårdvetenskap i Lund vill distriktssköterskan Ulf Jakobsson fortsätta att integrera forskning, klinik och utbildning i sitt dagliga arbete.

12 oktober 2015

Det har bara gått ett par veckor sedan Ulf Jakobsson fick veta att han utnämnts till professor vid Lunds universitet.

Grattis till det nya jobbet!

– Tack! Det känns fortfarande lite overkligt, men egentligen är det inte så stor skillnad från det jag gör i dag. Men självklart ser jag fram emot att kunna få ägna lite mer tid åt forskningen, säger han.

Arbetsplatsen blir densamma. Eller rättare sagt arbetsplatserna. Sedan flera år tillbaka har Ulf Jakobsson en unik tjänst vid Centrum för primärvårdsforskning. Med ett ben i undervisning, ett ben i arbetet på en vårdcentral och huvudet i forskning har han det bästa jobbet, enligt honom själv.

Denna typ av tjänster har tidigare bara varit förunnat läkarkåren vid Lunds universitet och Ulf Jakobsson blev den första sjuksköterskan att erövra detta område.

Jobbar på vårdcentral

Han räknar med att kunna fortsätta med sitt arbete som distriktssköterska på en vårdcentral en dag i veckan. Samtidigt ska han som tidigare undervisa studenter i farmakologi på distriktsköterskeprogrammet och i biostatistik för masterstudenter. Handledning och forskning inom egna områdena gerontologi, långvarigt sjuka och smärtbehandling ska också hinnas med. I professorstjänsten ingår 50 procents egen forskningstid.

Fullt upp

Hur han ska få ihop pusslet är ännu inte klart, men det ska nog bra. Han är van att göra flera saker samtidigt. Under doktorandutbildningen väcktes intresset för statistik och han passade på att ta en magisterexamen i ämnet.

–Det var när jag  insåg vilken nytta man kan ha av statistik, både inom forskning och kliniskt arbete som det hela blev mycket mer spännande och motiverande, säger han.

Ulf Jakobsson är medveten om att statistik kan vara både svårt och obegriplig. Han brukar säga till sina studenter att ta det lugnt.

–Statistik kan man inte banka in huvudet med våld, det måste få ta tid att sjunka in. Kunskapen tillgodogör man sig bäst genom att diskutera, praktiska övningar och resonera.

Hitta glädjen

Professor Ulf Jakobsson hoppas att hans engagemang för forskning, klinik och undervisning kan inspirera andra att ta sig in på samma spår. Tyvärr har han sett allt för många kolleger som släpper taget om det kliniska arbetet när de kliver in i forskningen.

–Det gäller även åt andra hållet, de som kommer ut i vården blir så upptagna av verkligheten att det blir svårt att hålla sig à jour med forskning. Jag vill jobba för att alla delarna hålls levande samtidigt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida