Rädda ryggen

5 februari 2014

Nu finns evidensbaserade riktlinjer för hur ländryggsbesvär bör utredas och behandlas av företagshälsovården. Det är forskare från Karolinska institutet och praktiker från företagshälsovården som har tagit fram riktlinjerna med den senaste vetenskapen på området. De vill nå anställda och arbetsgivare så att insatserna blir enhetliga och kostnadseffektiva.

?Läs mer: www.imm.ki.se/riktlinjer_landryggsbesvar.pdf?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida