Forskning

Rengöringsmedel ökar risken för kol

Rengöringsmedel ökar risken för kol
En ny amerikansk studie visar att det finns en stark koppling mellan regelbunden användning av desinficeringsmedel i vården och risken för att utveckla kol bland vårdpersonal. Arkivbild: Mostphotos

Sjuksköterskor som regelbundet använder desinficeringsmedel i sitt jobb löper en ökad risk att drabbas av kronisk obstruktiv lungsjukdom, kol. Det visar en studie på 55 000 amerikanska sjuksköterskor som i måndags presenterades på en kongress i Milano.

12 september 2017

Forskarna har analyserat data från ett register med 55 185 kvinnliga sjuksköterskor som ingick i en stor amerikansk hälsostudie som startade 1989.

De kvinnor som 20 år senare fortfarande arbetade som sjuksköterskor och som inte led av kol följdes i ytterligare cirka åtta år, fram till 2017. Under den perioden utvecklade 663 sjuksköterskor kol.

Ökad risk

I studiepopulationen använde 37 procent av sjuksköterskorna desinficeringsmedel varje vecka för att rengöra golv, bord och andra ytor. 19 procent använde desinficeringsmedel för att veckovis rengöra medicinska instrument.

När hänsyn tagits till sådana faktorer som rökning, ålder, bmi och etnicitet visade det sig att risken för att utveckla kol ökade med 22 procent för de sjuksköterskor som regelbundet minst en gång i veckan rengjorde bord och andra ytor.

Tittat på olika medel

Forskarna kunde däremot inte se något säkert samband mellan att regelbundet rengöra olika instrument med desinficeringsmedel och en ökad risk att utveckla kol.

Forskarna tittade också på exponering för specifika desinficeringsmedel: glutaraldehyd (ett starkt desinfektionsmedel för medicinska instrument), blekmedel, väteperoxid, alkohol och speciella ammoniumföreningar (används huvudsakligen för desinficering av golv och möbler). Samtliga dessa medel var förknippade med mellan 24 och 32 procents ökad risk för utvecklandet av kol.

Kopplas till astma och kol

Bland vårdpersonal har regelbunden exponering för desinficeringsmedel tidigare främst kopplats till astma. Det finns dock två nyare europeiska studier som liksom denna har visat en koppling mellan rengöringsmedel och högre risk för kol. Men det här är enligt forskarna troligen den första som visar på en koppling mellan desinficeringsmedel och kol hos sjukvårdspersonal och som dessutom har visat vilka specifika kemikalier som ökar risken.

Resultaten av studien presenterades på en stor internationell kongress om lungsjukdomar – the European respiratory society international congress – i Milano i Italien i måndags.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida