Regeringen vill öka företagshälsovårdens roll i sjukskrivningsprocessen

Sverige har för många långa sjukskrivningar och för att motverka det vill regeringen öka företagshälsovårdens roll i sjukskrivningsprocessen.

Ett av de stora problemen med dagens långa sjukskrivningar är att insatserna för att få tillbaka människor i arbete kommer för sent. Det tycker socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson, som vill motverka det genom att förstärka företagshälsovården.

Arbetsplatsnära sjukvård

Socialförsäkringsutredaren Anna Hedborg har nu fått regeringens uppdrag att utreda både hur företagshälsovården ska utvecklas och vem som ska överta huvudmannaskapet för utbildningen i företagshälsovård. Anna Hedborg ska bland utreda möjligheten att bygga upp arbetsplatsnära sjukvård.

? Ett av dagens stora problem är läkares svårighet att bedöma arbetsförmåga eftersom de inte har kännedom om sina patienters arbetsplatser, säger Anna Hedborg.

Lika liten kontroll över det har Försäkringskassan. Därför hoppas hon på företagshälsovården, och att det med den som medaktör uppstår möten mellan individ, läkare och arbetsplats. Förutsättningen, menar hon, är att företagshälsovården tas med i sjukskrivningsprocessen.

Ska behålla förebyggande roll

? Ett av problemen är att bevaka att företagshälsovården även får behålla sin förebyggande roll. Det har funnits en oro för att den ska minska.

Anna Hedborgs andra uppdrag är att anpassa utbildningen till de nya krav som kommer att ställas på företagshälsovården.

? Vi är inte missnöjda med Arbetslivsinstitutets sätt att bedriva utbildningen, men tycker att den bör knytas närmare universitet och högskolor, säger Cristina Husmark Pehrsson.

Regeringen satsar 60 miljoner kronor de närmaste tre åren för att den påbörjade utbildningen ska kunna fullföljas. Förslaget om den framtida utbildningen ska lämnas till regeringen i december 2007.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida