Risken för trycksår skiljer stort mellan olika vårdgivare

Risken för trycksår skiljer stort mellan olika vårdgivare
Totalt ingår över 18 000 patienter och boende i trycksårsmätningen, som gjordes under mars 2013. Foto: Christina Lindholm

Vårens trycksårsmätningar visar att det är stora skillnader i hur vanligt det är med trycksår hos patienter. Jämförelser har inte bara gjorts mellan olika landsting utan också på sjukhusnivå och i kommunerna. På vissa ställen hade var tredje patient trycksår — på andra nästan ingen.

Det är femte gången som andelen trycksår mäts i kommuner och landsting, men första gången som siffrorna för enskilda sjukhus redovisas.

Arvika och Västervik är två mindre orter. På sjukhuset i Arvika har 35 procent av patienterna trycksår. På Västerviks sjukhus är det bara 5 procent. Genomsnittet för de sjukhus som deltog i årets trycksårsmätning var 15 procent.

Stora variationer

– Resultaten visar att vissa sjukhus lyckas mycket bättre än andra med att förhindra trycksår. Genom att utgå från dessa resultat kan sjukhusen lära av varandras arbetssätt för att minska trycksåren i vården, säger Eva Estling, projektchef på SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Variationen mellan kommunerna var mycket stor. Från 37 procent i Malmö stad till 5 procent i Surahammars kommun. Bland landstingen hade Västernorrland högst andel trycksår med 22,6 procent och Jämtland lägst med 8,7 procent.

Färre trycksår med Senior alert

Undersökningen visar också att andelen trycksår är lägre i de kommuner som systematiskt jobbar med riskbedömningar och åtgärder i kvalitetsregistret Senior alert.

60 kommuner använde kvalitetsregistret Senior alert för att genomföra mätningen. I snitt hade 5,4 procent av dessa trycksår, de flesta av kategori 1.

Nollvision för vårdskador

I 26 kommuner valde man att genomföra mätningen utanför Senior alert. Dessa kommuners genomsnitt låg på 12 procent.

Inspektion av huden och andra åtgärder har genomförts på exakt samma sätt i alla kommuner, oavsett om man registrerat sina data i Senior alert eller på annat sätt.

– Det här visar att det går att minska trycksåren, med hjälp av ett systematiskt förebyggande arbete där utgångspunkten är en nollvision för de skador som går att undvika, så kallade vårdskador, säger Eva Estling.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida